BARNEVERN: Kari Henriksen (Ap), Christian Wiik Kynsveen fra FO og Marit K. Stephansen fra Hei Erna-opprøret.
BARNEVERN: Kari Henriksen (Ap), Christian Wiik Kynsveen fra FO og Marit K. Stephansen fra Hei Erna-opprøret.

FO mener at det må utvikles en veiledende bemanningsnorm i kommunalt barnevern.

– En veiledende bemanningsnorm vil sikre 9 år gamle Tone, en saksbehandler som har tid å se henne i øynene og gi Tone den hjelpen hun trenger til riktig tid, sa leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO, Christian Wiik Kynsveen da han la fram FOs anbefalinger til familie- og kulturkomiteen.

Se også: Video av FOs innlegg under åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomite

Ba om tid nok til å gjøre god jobb

I forslag til ny barnevernlov ligger det flere nye og nødvendige lovkrav som vil styrke fremtidens behov i barnevernet, men disse fører også med seg økt arbeidsmengde, fortsatte han.

– Det er dermed riktig tidspunkt å kvalitetssikre forsvarlighet i barneverntjenesten med en veiledende bemanningsnorm, sa Kynsveen

– Skal man få til en kvalitetsreform for barnevernet må det grunnleggende målet være en barneverntjeneste som har tid til selvkritiske refleksjoner, kollegaveiledning/intern veiledning og kompetanseutvikling, sa Kynsveen, og la til:

– Ikke minst må en solid tjeneste sikre rett hjelp til rett tid for de mest utsatte barna og deres familier.
 

Praksis og stipendiatstillinger

Videre sa Kynsveen at kompetansestrategien for det kommunale barnevernet «Mer kunnskap – bedre barnevern» legger rammer for å styrke dagens grunnutdanninger. At representantsforslaget har med opptrappingsplan for flere stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og barnevernutdanninger er også positivt.

– En slik satsning vil bidra til mer kunnskapsbasert utvikling av fagfeltet. Samtidig er det behov for flere praksisplasser og formaliserte samarbeidsordninger mellom utdanningsinstitusjonene og praksisstedene.

Kynsveen mener det er helt grunnleggende at studenter sikres praksis i en barneverntjeneste, blant annet for å motvirke den høye turnoveren i barnevernet. En av tre ansatte slutter etter kort tid i barnevernet i små kommuner.

– Fremover er det viktig å innføre en veiledende bemanningsnorm som er retningsgivende for kommunene, legge frem en opptrappingsplan for flere stipendiatstillinger, motvirke turnoveren og ivareta de ansatte, avsluttet Kynsveen.

Les også: Representantforslaget fra Arbeiderpartiet