FO setter sterke fotavtrykk i LOs tariffpolitiske uttalelse. LO prioriterer likelønn i årets lønnsoppgjør.
MARKERTE SEG: Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg, Hanne Glemmestad, Ingunn Strand Johansen og Marit Selfors Isaksen frontet alle likelønn fra LOs talerstol.


I dag møttes LOs representantskap for å vedta kravene og prioriteringene for årets lønnsoppgjør. FOs delegasjon markerte seg under møtet, med hele fem innlegg.

– Hvis vi skal ha likelønn trenger vi handling, og et høyere tempo i likelønnsutviklingen. LO må ha få et strategisk arbeid opp og stå. Hvis vi ikke makter det oppfatter jeg det som en trenering, eller at vi mener at det er helt uproblematisk at likelønnsarbeidet går så langsomt som det gjør, tordnet FO-leder Mimmi Kvisvik fra talerstolen i Oslo Kongressenter. 

Les også i Fontene: – Å bli bedre på likelønn, står ikke i motsetning til å løfte lavtlønte

Kvisvik ønsker at LO jobber systematisk, strategisk og kunnskapsbasert med likelønn, både politisk og tariffpolitisk.

For FO handler likelønn om tre ting:

  • Kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid, og arbeid av lik verdi
  • Vi vil bekjempe ulikelønn mellom langtidsutdannede i privat og offentlig sektor og mellom kvinne- og mannsdominerte yrker
  • Vi vil ha lik lønn for likeverdige grupper innenfor hvert tariffområde og hver virksomhet

Les også: Ny rapport om likelønn fra Core - senter for likestillingsforskning

Mimmi Kvisvik
 

Gabrielsen: – LO prioriterer likelønn

LO-leder Hans Christian Gabrielsen understreket at LOs hovedkrav før lønnsoppgjøret er økt kjøpekraft, men at de også har lyttet til FO om likelønn.

– Hovedkravet for årets lønnsoppgjør er økt kjøpekraft for medlemmene. Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn, sa LO-lederen.

Dette står også i LOs tariffpolitiske uttalelse. Uttalelsen har flere avsnitt om likestilling og likelønn. Les den her.

– Dette er gode og solide krav som vi støtter. Men det er viktig at vi også sikrer likelønnsarbeidet som en vesentlig del av en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Se opptak av LOs representatskap her (FOs innlegg starter fra 1:13:41).

FO-delegasjonen
FO-delegasjonen: Fr.v.: Marianne Solberg, Marit Selfors Isaksen, Hanne Glemmestad, Ole Henrik Kråkenes og Ingunn Strand Johansen.Vil ha likelønnspott

FO har lenge tatt til orde for at vi trenger en likelønnspott. Dette ble første gang foreslått for over 10 år siden av likelønnskommisjonen.

– Skal LO fortsette å avvise forslaget om en likelønnspott må vi komme med en troverdig, alternativ plan, sa nestleder Marianne Solberg til representantskapet.

Hun poengterte også at den såkalte frontfagsmodellen er avgjørende for dagens velferd, men at LO må tørre å diskutere utfordringer med modellen.

Også Hanne Glemmestad, Marit Selfors Isaksen og Ingunn Strand Johansen argumenterte skarpt for likelønn fra talerstolen. Se innleggene deres og hele møtet i LOs representanskap under.