FOs medlemmer har ofte yrker hvor det er vanlig at man utsettes for vold og trusler. Omlag 40 prosent av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere melder at de har vært utsatt for vold og/eller trusler om vold i løpet av det siste året. I tillegg har vi sett en økende tendens til at FOs profesjoner og medlemmer utsettes for netthets. 

Veileder om netthets                                     

Veilederen om netthets inneholder blant annet informasjon om hva netthets er og hvordan dette kan arte seg. Den beskriver også forventninger til arbeidsgiver, verneombud, kollegaer og tillitsvalgte, og gir råd om hvordan hets kan forebygges og håndteres.

Mimmi Kvisvik

Bilde: FO-leder Mimmi Kvisvik er glad veilederen for netthets nå er klar for tillitsvalgte og medlemmer.

I tillegg til veilederen har FO jobbet lenge for at netthets også inkluderes i forskrifter til ny arbeidsmiljølov om vold og trusler. Forskriftene er fremdeles til behandling i Arbeids- og sosialdepartementet. – Det er viktig å definere hva netthets av ansatte er, og hvordan det skal følges opp. Dette skal ikke være den enkeltes ansvar, men et arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiver er både administrativ og politisk ledelse, både lokalt og sentralt, sier Kvisvik. - Samtidig vet vi at det også er svært viktig for den enkelte med støtte fra både tillitsvalgte, vernetjeneste og øvrige kollegaer, avslutter FO lederen.

Veilederen finner du her (PDF, 336KB)