Forbundsleder Mimmi Kvisvik

Forbundsleder Mimmi Kvisvik er meget betenkt over kritikken norsk barnevern møtes med fra utlandet, ogskal  i møte med to ansvarlige departementer 23. juni.

- Vi har med stigende uro sett at norsk barnevern har vært, og er, utsatt for til dels massiv kritikk i utlandet, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik. Hun påpeker at FO allerede i desember 2014 sendte et brev til BLD og UD der vi tilbød oss å møte departementene for å bistå med informasjon som kunne imøtegå kritikken norsk barnevern ble utsatt for. Den gangen var det spesielt skremselspropagandaen fra det russiske barneombudet vi reagerte på.

I brevet skrev vi, blant annet: «Det russiske barneombudet sprer skremselspropaganda om norsk barnevern som vanskeliggjør barnevernets mulighet til å gjøre en god jobb overfor både russiske og andre barn i Norge. Dette kan også bidra til å vanskeliggjøre barnevernets mulighet til å oppnå godt samarbeid med foreldre og barn. FO er bekymret for presset som blir rettet mot de ansatte i barnevernet i kjølvannet av dette. Vi kjenner til at ansatte er kontaktet av russiske medier i anledning konkrete saker».

I ettertid har kritikken mot norsk barnevern spredd seg til flere stater, særlig i Øst-Europa. - Det er derfor svært viktig at vi i FO nå får et snarlig møte med de to ansvarlige departementene for å kunne bistå med informasjon og moderere den kritikken som rettes mot norsk barnevern, framholder Kvisvik.

Hun sier at FO også er opptatt av å formidle en forventning til de ansvarlige departementene om at vi synes det er viktig at de drøfter kritikken med fagpersoner og deres organisasjoner, og at de garanterer oss at de er villige til å «stå i ryggen på» et fagfelt som forvalter et samfunnsmessig ansvar som handler om å ivareta barn på best mulig måte, i tråd med barnekonvensjonen og nasjonal lovgivning. - Målet med vårt møte er også å skaffe oss en samlet kunnskap om hva BLD og UD har tenkt å foreta seg i disse sakene, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

FO vil oppdatere denne informasjonen etter møtet med BLD og UD 23. juni.

Les brevet som FO sendte 2. desember 2014 om utenlandsk kritikk av norsk barnevern (PDF, 156KB). (PDF, 2MB)