Sommeren 2021 ringte FO alarm sammen med SV-leder Audun Lysbakken. De mente at det var behov for en helhetlig gjennomgang av Nav, for å sikre hjelp til alle som trenger det.

– Hvor mange enkeltsaker må til, før vi anser dette som et stukturelt problem som må løses nasjonalt, spurte FO-leder Mimmi Kvisvik i VG den gangen. Selv om lite har skjedd siden da, mener hun debatten nå viser behovet for en ny sosialpolitikk.

LES SAKEN: Vil ha gjennomgang av Nav: − Alarmen må gå

Dette er også budskapet hennes i Debatten på NRK med Fredrik Solvang. Hun mener at krisemålingene til regjeringen er et tegn på den voksende usikkerheten i samfunnet.

Til Klassekampen understreker Kvisvik hvordan husholdningene med de ti prosent laveste inntektene bruker over en tredjedel av inntekten sin på mat, strøm og drivstoff, mens de ti prosentene med de høyest inntek bruker om lag en tiendedel.

– I en krise, er det de som har det dårligste utgangspunktet som blir hardest ramma, sier hun til avisen.

Hun får støtte fra profesjonsrådsleder Hanne Glemmestad, som mener at de økende køende utenfor matsentralene er et tegn på at det offentlige hjelpetilbudet har sviktet.

– At folk henvender seg til Frelsesarmeen heller enn å bruke det offentlige Nav-kontoret, er en fallitterklæring, sier Glemmestad til avisen.

LES SAKENE I KLASSEKAMPEN:
Velverd: De fattigste sliter mest med prisøkningen
Fattigdom: Nav-ansatte vil øke hjelpa

Veileder om rausere sosialhjelp

Da LO Stat inviterte statsminister Jonas Gahr Støre til Kartellkonferansen, brukte FO anledningen til å snakke om behovet for en ny sosialpolitikk og rausere sosialhjelp. Kvisvik mener at politiske signaler fører til en unødvendig stram arbeidslinje.

– Det er ikke sånn at jo fattigere du er, jo raskere kommer du i jobb. Hvis du ikke får økonomien din til å gå rundt, er det vanskelig å finne krefter til kompetanseheving og omfattende jobbsøking, sier Kvisvik, som har jobbet 17 år med arbeidsinkludering.

– Nå ser vi virkelig behovet for en ny sosialpolitikk, sier hun.

LES SAKEN: Støre får fattigdomsrefs av sine egne: – Folk har ikke tid å vente

Hun ber regjeringen sende ut en veileder til kommunene som ber dem stille færre krav og begrensninger ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. Dette ble blant annet gjort under pandemien i 2020 for å sikre flere nødvendig hjelp.

– Hovedinntrykket er at politikerne forventer at det skal føres en stram arbeidslinje. Vi trenger altså en politisk føring om å utøve romslig faglig skjønn i førstelinja, sier Kvisvik til Dagbladet.

LES SAKEN: Dyrtida: Slår alarm - Krever strakstiltak

Bruk lokalt handlingsrom

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen avviser behovet for en egen veileder og svarer på utfordringen fra FO i Fontene.

– Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse og at dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottakeren et forsvarlig livsopphold, sier hun.

Også Nav-direktør Hans Christian Holte sier de vil hjelpe.

– Nå går vi inn i juletiden, og vi vet at mange kjenner ekstra på økonomien da. Da kan det være greit å vite at for dem som mottar sosialhjelp, kan det være mulig å søke om støtte til jul, sier Nav-direktøren.

LES SAKENE I FONTENE:
Vil gjøre det enklere å få sosialhjelp:
 – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa
Krever sosialhjelp man kan leve av: Nå svarer arbeidsministeren
Nav-sjefen om priskrisa: – Vi ønsker virkelig å hjelpe

I likhet med Persen og Holte ber FO-lederen sosialarbeidere om å bruke handlingsrommet for faglig skjønn i sosialtjenesteloven og ber lokale tillitsvalgte legge press på kommunepolitikerne. Kommunene har selv ansvar for Nav-kontorenes åpningstider, tilgjengelighet og sosiale tjenester.

Nav

Thomas Rasmussen er FOs hovedtillitsvalgt i Haugesund kommune. Han krever at politikerne tar ansvar gjennom et debattinnlegg i Haugesunds Avis.

LES INNLEGGET: De fattiges jul er også kommunens ansvar

– De sosiale tjenestene i Nav er velferdsstatens siste sikkerhetsnett. La fagfolka gjøre jobben sin, fordi vi vet at fagkunnskap hjelper, skriver Rasmussen og avslutter:

– Medlemmene til FO står opp for trygghet til enkeltmennesket hver eneste dag, nå ber vi om at de folkevalgte står opp for trygghet sammen med oss og sikrer alle innbyggere i Haugesund og landet forøvrig et verdig livsgrunnlag.

Viktige gjennomslag i statsbudsjettet for 2023

Kvisvik var spent da SV og regjeringspartiene presenterte budsjettavtalen for 2023. På pressekonferansen presenterte partiene en egen dyrtidspakke på flere milliarder til dem som har dårligst råd.

– Det er godt å se at politikerne lytter til sosialarbeiderne i velferdsstaten og de som er avhengige av dem, sier Kvisvik.

Her er de 10 viktigste punktene i avtalen:

  • 824 millioner i økt bostøtte som følge av høye strømpriser.
  • 440 millioner for å prisjustere barnetrygden.
  • 490 millioner til øke barnetrygden med kr. 5 000 for enslige forsørgere.
  • 143 millioner i økt barnetillegg for mottakere av AAP.
  • 114 millioner i økt barnetillegg for mottagere av dagpenger.
  • 190 millioner til å stanse kutt i opptjeningsperioden for dagpenger.
  • 370 millioner til engangsutbetalinger på kr. 3 000 for uføre på minstesatser.
  • 292 millioner for å varig øke minstepensjonen med kr. 4 000. 
  • 54 millioner til økte stønader for asylsøkere.
  • 7 millioner til økt støtte til matsentralene.

Kvisvik er tydelig på at det trengs flere kraftfulle tiltak fremover for dem som sliter mest.

– Det gjenstår å se om dette er nok. Det viktigste er at de ansatte får utøve faglig skjønn i møte med dem som lever av minsteytelser. Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger, sier FO-lederen.

LES BUDSJETTFORLIKET:
Se tallene: Budsjettforlik 2023 - Ap, Sp og SV (Tall) 
Se avtalen: Budsjettforlik 2023 - AP, SP og SV (Avtale og verbaler)

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, tror ikke selv at statsbudsjettet demmer opp for utfordringene de fattigste i Norge står overfor.

LES SAKEN: – Det gis forsvinnende lite til de som har minst

FO fortsetter å følge saken i møter med sentrale og lokale myndigheter.

Er du en sosialarbeider som er opptatt av å utvikle fremtidens sosialpolitikk?

Bli medlem i FO