Vilde Adolfsen og Kathrine Haugland Martinsen
Leder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Vilde Adolfsen og Kathrine Haugland Martinsen i FOs forbundsledelse åpnet frokostseminaret om ettervern for ungdom i barnevernet.
 

Å bli voksen helt alene er ofte virkeligheten for barnevernsbarna som fyller 18 år.  Fra en dag til en annen, må en stor del av ungdommene klare seg selv, og den trygge rammen i hverdagslivet fra institusjon eller fosterfamilie, opphører.

Mange har ingen voksne å ringe til for å dele gleder eller bekymringer. Ingen å søke råd hos rundt studier og jobb. Ingen søndagsmiddag, hverdagssamtaler eller praktisk hjelp. Ingen tur hjem, eller noen å planlegge ferien med. Alle vet at en god fremtid bygges på stabilitet, selvtillit og støttespillere i livet. Dette blir mange av ungdommene i barnevernet frarøvet den dagen de blir myndige. 

 

Takket alle som har støttet kampanjen

Statssekretæren tok imot, på vegne av Linda Hofstad Helleland

Statssekretæren tok imot, på vegne av Linda Hofstad Helleland, de nesten 18.000 innsamlede underskriftene
med krav om å gi ettervern til barnevernsbarn fram til og med 25 år. 

 

–  Vi er igang med å lage en ny og oppdatert barnevernslov, og skal utrede og vurdere nøye hvordan vi i lovverket kan bidra til at vi får et best mulig ettervern, sier Tom Erlend Skaug.

Han mottok i dag en bunke med nesten 18.000 underskrifter med krav om rettighetsfesting av ettervern for barnevernsbarn. I tillegg til underskriftene støtter 26 organisasjoner oppropet, deriblant Redd Barna, Skeiv Ungdom, Unicef og LO.

–  Vi er så takknemlig for de tusenvis som har signert på oppropet. Fellesorganisasjonen er stolte av en vellykket kampanje så langt, og takknemlig for massivt oppmøte og god energi på dagens frokostmøte, sier Kathrine Haugland Martinsen i FOs ledelse. 

Vilde Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn er selv et barnevernsbarn på 22 år. Hun fortalte rørende om hennes nedtelling til den dagen hun selv må begi seg ut i voksenverden på egenhånd, og hvordan det å bli eldre var forbundet med stor usikkerhet blant ungdom i barnevernet.

–  Kampanjen er slutt, men ikke kampen! fastslo Vilde i LFB.

 

Barneombudet støtter ettervern til ungdom i barnevernet

Kathrine Haugland Martinsen fra FOs ledelse og Barneombud Inga Bejer Engh
Kathrine Haugland Martinsen fra FOs ledelse og Barneombud Inga Bejer Engh.

Det ferske barneombudet Inga Bejer Engh åpnet med å utbryte:


– Dette burde være ”A walk in the park”, og rettet blikket mot statssekretær Tom Erlend Skaug som er bindeleddet inn til beslutningstakerne i regjeringen.

Bejer Engh har sett problematikken fra justisvesenets side, og pekte på omkostningene ved å utsette utfordringene til det er skader som må repareres, i stedet for å forebygge og gjøre ungdommene klare for et selvstendig voksenliv med den støtten som er nødvendig.

Statssekretær Skaug mente kampanjen hadde gjort inntrykk og sa seg enig i argumentene om god samfunnsøkonomi rundt spørsmålet. 

– Barnevernsbarn er en ekstra sårbar gruppe, og har ofte gått glipp av mye av det andre barn har med seg av trygghet gjennom oppvekst og samspill med familie i et trygt hjem. Det er viktig å huske: De fleste andre unge voksne i samfunnet finner i høy grad trøst og trygghet i sine foreldre langt opp i voksen alder. Det er derfor et paradoks at det er akkurat disse barna som må klare seg alene etter fylte 18, da denne gruppen trenger oppfølging kanskje vel så mye som annen ungdom, sier Mari Trommald direktør i Bufdir. 


SE FLERE BILDER FRA FROKOSTMØTE OM ETTERVERN

 

Voksne trenger også foreldre

Kunnskapsoppsummeringen: "Ettervern - barnevernets siste mulighet til å hjelpe" skrevet av Elisabeth Backe-Hansen på oppdrag fra FO ble også lansert på frokostmøtet.

Forsiden til kunnskapsoppsummering er laget av Lisa Aisato. 
Forsiden til kunnskapsoppsummering er laget av Lisa Aisato. 

Det er bred enighet om at ettervern hos ungdom og unge voksne er viktig og nødvendig, og at målet om rettighetsfesting av ettervern til 25 år bør komme på plass.  Gode ettervernstiltak er alt fra praktisk hjelp og veiledning med studier, jobb og økonomi, men kanskje aller viktigst – en relasjonell kontakt som er grunnmuren for all utvikling.  Tilgang til omsorg og samtaler helt enkelt.