FO og Norsk Folkehjelp har underskrevet ny avtale
Fornøyd: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO og Amalie Hilde Toft, arbeidende styreleder i Norsk Folkehjelp er fornøyd med å ha underskrevet avtalen.

FO og Norsk Folkehjelp deler sterke tradisjoner for internasjonal solidaritet. Partene er derfor enige om en pilot på Guatemala for inneværende år og med intensjon om forlengelse for landsmøteperioden 2023-2027. Bakgrunnen for piloten er å bli bedre kjent med partnere og programmet i Guatemala. 

– FO har ønsket at nytt samarbeidsprosjekt med Norsk Folkehjelp skal involvere kvinner og kvinners rettigheter, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

Det har vært flere møter mellom Norsk Folkehjelp og FO hvor det har blitt informert om ulike prosjekter. Guatemala og Kambodsja framstod etter hvert som interessante land for FO å inngå samarbeid med. Begge landene har fokus på rettigheter til naturressurser og kvinners rettigheter.

–  Etter nøye vurderinger har FO landet på at nytt samarbeidsprosjekt med Norsk Folkehjelp må bli Guatemala, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

Fokus på Latin-Amerika

Latin-Amerika har på mange måter forsvunnet fra dagsordenen. Det er et område som ikke vies så mye oppmerksomhet. Mimmi Kvisvik ser frem til å løfte den organisatoriske interessen i FO og har store forventninger til dette samarbeidet.  

– Samarbeidsavtalen mellom FO og Norsk Folkehjelp vil være støtte til å styrke urfolk, kvinner og bønders deltakelse i beslutningsprosesser på lokalt og nasjonalt nivå, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO. 

Siden 1986 har Norsk Folkehjelp jobbet i Guatemala for å stryke urfolk, kvinner og bønders deltakelse i beslutningsprosesser på lokalt og nasjonalt nivå. Urfolks- og bondeorganisasjoner samarbeider i økende grad for å beskytte naturressurser som jord, vann og mineraler, men myndighetene er mer opptatt av å tilrettelegge for nasjonale og internasjonale selskaper enn å beskytte lokalsamfunnenes interesser og en bærekraftig utvikling. 

Vil styrke kvinners deltakelse og ledelse

– Norsk Folkehjelp støtter folkelig organisering lokalt, med sikte på å bygge innflytelse nasjonalt. Vi bidrar til at organisasjonene kan skolere sine medlemmer i blant annet hvordan kommunen og staten fungerer, om menneskerettighetene og hvordan øke kvinners deltakelse og ledelse, sier arbeidende styreleder Amalie Hilde Tofte i Norsk Folkehjelp.  

Norsk Folkehjelp støtter partnere i deres kamp for kontroll over naturressurser og territorier, i krav om at høringsretten skal respekteres, om stans i utdeling av konsesjoner, påvirkning av lovverk og respekt for urfolk sine institusjoner, verdier og styresett. 

FO og Norske Folkehjelp ser frem til et veldig spennende samarbeid i tiden som kommer. 

– Med denne avtalen har vi et forbund inne som samarbeidspartner på alle de syv landene våre i Latin Amerika. Det er vi svært fornøyde med. Vi kan gjøre mye spennende og opplysende arbeid sammen for å øke interessen for denne ofte glemte delen av verden, avslutter seksjonsleder Are Stranden i Norske Folkehjelp.  

– FO er sammen med Norsk Folkehjelp opptatt av å skape positive ringvirkninger og vie denne delen av verden oppmerksomhet. Behovene er store, avslutter Kvisvik.

Visste du at 1 prosent av medlemskontingenten din går til internasjonalt solidaritetsarbeid? Er du sosialarbeider, og enda ikke medlem av FO?

Bli medlem i dag!