Kom med skriftlige innspill (Foto: Aaron Burden)

Hva skyldes høyt arbeidspress i din tjeneste og hva kan være gode tiltak for å redusere arbeidsbelastning sett ut fra din erfaring?  
 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publiserte høsten 2022 rapporten «Turnover i barnevernet – hvorfor slutter så mange?». Rapporten er basert på hva nær to tusen ansatte i kommunalt barnevern svarte i en nasjonal spørreundersøkelse våren 2022.
 
Et viktig funn fra turnover-undersøkelsen er at høyt arbeidspress og psykisk belastning, samt manglende veiledning og oppfølging av ansatte er blant de mest sentrale årsakene til høy turnover.  
 
Bufdir har nå fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å identifisere tiltak for å redusere arbeidsbelastningen og for å styrke veiledning og oppfølging av ansatte i barnevernstjenestene. For å kunne identifisere treffsikre tiltak, er Bufdir avhengig av å kartlegge nærmere hva som ligger i høyt arbeidspress og hva du som jobber i barnevernstjenesten mener er gode tiltak, sett ut ifra din arbeidshverdag og erfaring.  

  • Det er derfor svært verdifullt at så mange ansatte som mulig fra barnevernstjenestene bidrar med sine erfaringer. 
  • Spørreundersøkelsen er fullstendig anonym. 

 
 Undersøkelsen er fullstendig anonym og tar ca. 5 – 10 minutter å besvare.  
 
FO oppfordrer alle ansatte i barneverntjenestene til å delta!
 
Frist for å svare på undersøkelsen er 28. april.