Denne uken ble ALTA 2017, den fjerde internasjonale konferansen om urfolksorientert sosialt arbeid arrangert i Alta. – Konferansen har vært innholdsrik, både faglig og politisk, med både plenum- og parallellsesjoner med innledere fra hele verden. Felles tema for dem alle har vært urfolk, og spesielt tematisert rundt marginalisering og dekolonialisering, og hvordan endringer i samfunn, klima og økonomi påvirker verden og urfolk spesielt, forteller Haugland Martinsen.

Det var om lag 350 deltakere fra 18 land fra hele verden på konferansen. – Det er forstemmende og interessant å se hvor like erfaringer urfolk fra ulike deler av verden har når det gjelder kolonialisering, og samtidig oppløftende å se hvordan konferanser som dette i seg selv gir muligheter for kunnskapsoverføring mellom urfolkene og at dekolonialiseringskunnskapen kan bukes på tvers. Dette er rett og slett godt globalt sosialt arbeid i praksis, sier Haugland Martinsen.

Konferansen var også spekket med kulturinnslag, og joiking var et gjennomgangstema.

– Jeg fikk til og med delta på joikekurs, men noe av det jeg sitter igjen med er dessverre en opplevelse av at Norge fremdeles, til tross for unnskyldninger fra staten, ikke godt nok anerkjenner den samiske kulturarven, og dette har vi som sosialarbeidere faktisk et viktig ansvar for å få formidlet videre. Det kan summeres opp med ordene til en av hovedtalerne som avsluttet konferansen. Hun poengtere viktigheten av samhold og forståelsen av at «vi har det bedre - når vi ALLE har det bedre», og dette er jo et kjerneelement i sosialt arbeid som vi må fortsette å arbeide etter, avslutter Kathrine Haugland Martinsen. 

FO på internasjonal konferanse om urfolksorientert
FO Finnmark hadde stand (og kake) på konferansen (f.v. Anita Kivijervi, Kathrine Haugland Martinsen og Cecilie Jensen).

Konferanseskinnet har fulgt konferansene siden den første på Hawaii i 2007
Konferanseskinnet har fulgt konferansene siden den første på Hawaii i 2007.

Workshoplavvo
Workshoplavvo.

Sametingspresident Vibeke Larsen åpnet konferansen
Sametingspresident Vibeke Larsen åpnet konferansen.

Professor Jan Erik Henriksen, UiT, snakket om profesjonelt sosialt arbeid i sameområderProfessor Jan Erik Henriksen, UiT, snakket om profesjonelt sosialt arbeid i sameområder
 Professor Jan Erik Henriksen, UiT, snakket om profesjonelt sosialt arbeid i sameområder.

Joik og elektronica med Elle Márja Eira
Joik og elektronica med Elle Márja Eira.

Dr. Lydia Heikkilä fra Finland snakket om tradisjonelle samiske gjensidige nettverk.Dr. Lydia Heikkilä fra Finland snakket om tradisjonelle samiske gjensidige nettverk.
 Dr. Lydia Heikkilä fra Finland snakket om tradisjonelle samiske gjensidige nettverk.

Kathrine Haugland Martinsen på joikeworkshop
Kathrine Haugland Martinsen på joikeworkshop.


Fra festmiddagen
Fra festmiddagen.

Avsluttningsseremoni med Inga Máret Gauo-Juuso og Tundra Electronic
Avsluttningsseremoni med Inga Máret Gauo-Juuso og Tundra Electronic.

Illustrasjonsfoto

Les mer om konferansen på konferansen sin nettside og facebookside!