Karatellkonferansen 2016
Bilde: Delegater på Kartellkonferanse til LO-Stat. Her står FO-leder Mimmi Kvisvik på talerstolen. 
 

I alt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland er samlet på Gol i disse dager, flere av dem fra FO. Konferansen har tradisjonelt vært et viktig tenkeloft der sentrale temaer debatteres og nye ideer lanseres. Den har vært arrangert årlig - med noen opphold - helt siden 1950-tallet. Hvert fjerde år arrangeres også LO Stats representantskapsmøte samtidig med konferansen, slik tilfellet er i år. Blant annet skal det velges ny leder og to nestledere i LO Stat i morgen torsdag. Les mer om lederspørsmålet her.

123
Bilde: FO stiller med flere delegater under årets Kartellkonferanse på Gol.
 

Det var statsråd Anniken Hauglie som åpnet årets Kartellkonferanse i dag onsdag. Selv om det formelt er Kommunal- og moderniseringsde­partementet som er «arbeidsgiver» i staten, så er også offentlig sektor, LO Stat, forbundene og våre medlemmer mye berørt av det statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet foretar seg. Statsråden snakket derfor mye om offentlig sektor, og trakk blant annet frem Nav som en av de viktigste virksomhetene; «NAV møter oss fra vugge til krav.»  

Kathrine Haugland Martinsen fra FO-ledelsen var en av tre som stilte statsråden spørsmål. Haugland Martinsen trakk frem FOs bekymring for at stadig flere barn vokser opp i fattigdom i Norge. Hun påpekte viktigheten av samarbeid mellom Nav og barnevernet, og stilte spørsmål om regjeringen har planer for dette; - Vi er bekymret fordi vi ser en tendens til at nettopp fattigdom blir oversett som en belastningsfaktor, i forståelsen av hva omsorgssvikt er, sa Haugland Martinsen, som fortsattet; - Når skyldes en tom matboks, utgåtte sko og utstyr, som ikke passer årstiden, en dårlig omsorgsevne. Når skyldes det fattigdom?» Les mer her


Kathrine Haugland Martinsen - Kartellkonferansen 2016
Bilde: Kathrine Haugland Martinsen fra FO-ledelsen på talerstolen med flere spørsmål til arbeidsministeren.
 

Fra tankesmien Agenda stilte leder Marte Gerhardsen. Agenda presenterte en ny rapport om de voksende ulikhetene i samfunnet. Forskerne bak denne mener at «likhetsprinsippet er under press» i norsk helsevesen, og at blant annet private helseforsikringer er noe som bygger opp under dette. Taperne er de med dårlig økonomi. - Imens de med grunnskole i gjennomsnitt levde to år lenger enn de uten i 1960,  er forskjellen i dag seks år, påpekte Gerhardsen, som manet til å gjøre de voksende ulikheten til valgkampsak.
 

Leder i tankesmien Agenda, Marthe Gerhardsen
Bilde: Leder i tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, manet til å sette kampen mot de gryende ulikhetene i samfunnet på dagsorden under valgkampen.

Les mer om Gerhardsens innlegg på konferansen her
Les mer om Agenda sin rapport her
 

LO-leder Gerd Kristiansen på Kartellkonferansen om å få flere folk i fast arbeid
Bilde: LO-leder Gerd Kristiansen på Kartellkonferansen om å få flere folk i fast arbeid. Foto: B. A Grimstad 
 

LO-leder Gerd Kristiansen åpnet den andre delen av Kartellkonferansen onsdag: "Den fagpolitiske debatten".  Kristiansen etterlyste flere budsjettmidler i kampen mot arbeidsledigheten; - Regjeringen har skapt mindre trygghet, tilhørighet, handlingsrom og verdighet i arbeidslivet, påpekte LO-lederen. Les mer om hva hun sa her. 
 

AP-leder Jonas Gahr Støre på Kartellkonferansen
Bilde: AP-leder Jonas Gahr Støre på Kartellkonferansen.
 

Partileder i Arbeiderpartiet gjestet tradisjonen tro konferansen. Jonas Gahr Støre var opptatt av fagbevegelsens viktige rolle; – Ingenting av det sosialdemokratiet jobber for, er oppnåelig dersom fagbevegelsen ikke finnes, eller ligger med brukket rygg – som i USA og England. Kort sagt: Sosialdemokratisk politikk lar seg ikke gjennomføre uten en sterk og uredd fagbevegelse som representerer og står opp for folk på jobb, sa Støre.

AP-lederen vektla også at partiet ønsker å sikre trygghet i arbeid og for arbeid. I debatten som avsluttet dagen, stilte FO-leder Mimmi Kvisvik ham spørsmål om nettopp dette.  - Denne høsten har jeg hørt deg snakke mye om trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, men som sosialarbeider er jeg også opptatt av trygghet uten arbeid. Vil AP, dersom partiet vinner valget i 2017, sikre personer med manglende inntekt en anstendig økonomi?

FO-leder Mimmi Kvisvik spør Ap-leder Jonas Ghar Støre om AP i regjering kan sikre kommunens økonomi
Bilde: FO-leder Mimmi Kvisvik spør Ap-leder Jonas Gahr Støre om AP i regjering kan sikre kommunenes økonomi.

 

FO-lederen stilte også spørsmål om hva AP vil gjøre for å sikre kommunene nok inntekter til å utføre sine oppgaver på en god måte. Ifølge Kvisvik blir små kommuner, som ikke vil slå seg sammen med andre, straffet økonomisk. - De taper inntekt, noe som igjen fører til dårligere tjenester i mange små kommuner. Dette kan ramme tjenester til de svakeste i samfunnet. Det kan ramme de som har behov for sykehjemsplasser, barn som trenger skole og barnehage der de bor, de som trenger hjelp fra barnevernet, og de som har behov for sosiale tjenester – der de bor, påpekte Kvisvik. 
 

Mimmi og Jonas Kathrine Haugland Martinsen
Bilde: Mimmi Kvisvik og Kathrine Haugland Martinsen med politikerne som gjestet Kartellkonferansen .

Se og hør AP-lederen sine svar, andre spørsmål, innledningene og debattene under representantskapet og Kartellkonferansen:

Representantskapet tirsdag 22.11 kan du se her.
Første del av Kartellkonferansen onsdag 23.11 kan du se her.
Andre delen onsdag 23.11 kan du se her.
Kartellkonferansen på torsdag 24.11 kan du se/følge her.

Les alle saker fra Kartellkonferanse her