FO støtter i hovedsak forslagene i representantforslagene som behandles, med unntak av innføring av heroinassistert behandling.

Les FOs høringssvar (PDF, 1MB) til Helse- og omsorgskomiteen

Se video fra høringen i komiteen. FO sees rundt 00:15.