FO reagerer på arbeidsgiverpolitikken i Samnanger

Fellesorganisasjonen (FO) reagerer på at politikere vil saksøke enkeltansatte for angivelig feil skjønnsutøvelse. Offentlige ansatte utfører offentlig myndighet og ivaretar offentlighetens interesser. FO ønsker en god offentlig sektor med trygge arbeidsvilkår. Forbundet reagerer på at politikerne ikke er sin egen rolle bevisst.

– Det er uhørt arbeidsgiverpolitikk å true enkeltansatte med søksmål. Kommunale politikere må interessere seg for barnevernet før det får negativ omtale i media. Dette fremstår som en jakt etter syndebukker. Politikerne selv har det øverste ansvaret, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Arbeidsgiver har ansvaret

FO peker på at det er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har overordnet ansvar for hvordan barnevernstjenesten forvaltes. De har selv ansvar for å påse at tjenestene er forsvarlige og følger gjeldende regelverk.

– Dessverre hender det noen ganger at det gjøres feil, det skjer på alle arbeidsplasser. Det er svært uheldig når det skjer, men da er det arbeidsgivers ansvar å finne gode løsninger. Dette må løses gjennom samarbeid og interne prosesser, mener forbundslederen.