Kathrine Haugland Martinsen møtte fredag Fremskritsspartiets Christian Tybring Gjedde

FOs leder for sosionomer Kathrine Haugland Martinsen møtte fredag Fremskritsspartiets Christian Tybring Gjedde for å snakke om synet på sosionomer og sosialt arbeid. Med seg på møtet hadde hun FO-medlem og sosionom Linnea Näsholm, ansatt ved Helsesenteret for papirløse migranter.

De ble intervjuet til en sak som kommer til høsten. Bakgrunnen for samtalen er blant annet at Tybring-Gjedde tidligere i høst klaget over "sosionomgnål" på Dagsnytt atten.

– Vi opplever at mange politikere ikke vet hva en sosionom er og hva sosialt arbeid handler om. Dette er en gylden mulighet til å formidle noe av det vi driver med, sier Martinsen. 

LES OGSÅ: Linnea Näsholms kronikk kom på andre plass i Fontenes kronikkonkurranse: Husk at vi er sosionomer, ikke migrasjonskontrollører!

Har ikke forstått hva sosialt arbeid er

Denne uken har det vært en rekke kommentarer og saker om sosionomer koblet opp mot gjengproblematikk i Oslo sør. FO reagerer sterkt på at Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, gir sosionomene skylda for at kriminelle gjenger på Holmlia i Oslo Sør har fått vokse frem. Helgheim uttalte dette i politisk kvarter på mandag.

– Vi skulle ønske politikere bygde politikken sin på kunnskap og ikke synsing. Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim har tydeligvis ikke forstått hvordan en sosionom jobber. At det handler om et «klapp på skuldra» er ikke noe vi kjenner oss igjen i, sier leder for sosionomene i FO, Kathrine Haugland Martinsen.

Hør Martinsen kommentere uttalelsene i NRK Her og Nå mandag.

– Vi trenger både politi og sosionomer

– Å kritisere sosionomene for gjengkriminalitet i Oslo er som å kritisere sykepleieren for manglene i eldreomsorgen, sier Martinsen. 

Dette handler ikke om at sosionomene styrer politiet i Oslo, slik det kan høres ut når Helgheim snakket i politisk kvarter mandag morgen, forklarer Martinsen. Det handler derimot om at det er for få sosionomer som arbeider med ungdomsmiljøene, for eksempel på Holmlia. Her trenger vi flere ressurser, både politi og sosialarbeidere for å forebygge, mener hun.

FOs medlemmer vet at de gjør en viktig jobb

Hun forteller at FOs medlemmer opplever seg anerkjent i det daglige arbeidet, enten de jobber i barnevernet, Nav, rusomsorgen eller forebyggende ungdomsarbeid. 

– Mange ønsker seg «quick fixes» på komplekse sosiale problemer, noe som ofte ikke er realistisk.

Martinsen mener uttalelsen fra Helgheim vitner om en nedlatende og respektløs holdning til sosialarbeidere.
– Men sosialt arbeid er et fag med lang praksis- og forskningstradisjon og med solid internasjonal forankring. Sosialarbeidere har til alle tider og på ulike steder jobbet med å forebygge, lindre og løse sosiale problemer i samfunnet.

Kanskje er ikke alle klar over at det hver dag jobber rundt 17.000 sosionomer på NAV-kontor, i barnevernet, i rusbehandling, i psykisk helsearbeid, i kriminalomsorgen i arbeid med flyktninger, og flere andre velferdstjenester.

– En sosionom er opptatt av å forebygge kriminalitet, men også reagere og sette grenser. Hadde Helgheim lyttet til sosionomene ville han kanskje satset mer på forebyggende arbeid? Sosionomer aksepterer ikke kriminalitet, men vil hjelpe personene videre, nettopp ved å se helhetlig på personen det er snakk om, sier Martinsen og legger til:

– Sosialt arbeid handler om å finne ressursene, styrke personen, familien og nettverket slik at mennesker kan komme seg bort fra for eksempel kriminalitet.