Mimmi Kvisvik

Likelønn står høyt på agendaen for FO i årets tariffoppgjør og målet med frokosten var å bevisstgjøre fagforeningene og andre sentrale aktører om behovet for å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

Derfor var tittelen på FO-frokosten: Lønn bestemt av kjønn eller fagforeninger?

Mimmi Kvisvik

- Likelønn kommer ikke av seg selv. Vi må systematisk jobbe med de strukturelle utfordringene i arbeidslivet og danne allianser for å få til endring, sa forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, i sin innledning.

 

Tryggvi Hallgrímsson

Videre snakket sosiolog og spesialrådgiver ved Likestillingssenteret på Island Tryggvi Hallgrímsson om fagforeningens rolle i kampen for likelønn på Island. 

LES MER I FONTENE OM HANS ERFARINGER: Ola tjener 164.00 kr mer enn Kari

 

Lars C. Kolberg
Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet Lars C. Kolberg gav innspill på hvordan problemet med likelønn kan løses.

 

Hege Espe

Og til sist delte forbundssekretær i Fellesforbundet Hege Espe av sine erfaringer i arbeidet for likestilling og likelønn.

Deltagere

Over 40 personer deltok på frokostmøtet.