FO sender ut spørreundersøkelse om sosialpolitikk til medlemmene

FO oppfordrer deg til å bruke ca. fem minutter på å svare på undersøkelsen som handler om arbeidshverdagen din.

Undersøkelsen gjennomføres av Tankesmien Agenda, og er del av et samarbeid FO har med Agenda om sosialpolitikk. Vi ønsker å få frem gode og dårlige sider ved norsk sosialpolitikk med sikte på å utvikle ny og bedre sosialpolitikk.   

Undersøkelsen sendes på e-post til alle yrkesaktive medlemmer.

Spørsmål om undersøkelsen kan rettes til anine.terland@fo.no