FO
FORSKNING: Kunnskapsoppsummeringen er første del av et større forskningsprosjekt Fafo utfører på vegne av FO. Foto: Unsplash.

 

Å kartlegge omfanget av problemet er viktig for å forebygge vold og trusler på arbeidsplassen til våre medlemmer, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO). Hun forteller at FO jobber for å sette vold og trusler på agendaen i 2019.

  • I midten av mars vil alle FOs yrkesaktive medlemmer få tilsendt en epost med en spørreundersøkelse om vold og trusler (mer info kommer).
  • FO og Fafo setter videre fokus på tema under Arendalsuka og presenterer funn fra medlemsundersøkelsen.
  • Den endelige rapporten vil bli presentert på FOs Landsmøte i november 2019.

Kunnskapsoppsummeringen, som nå er lansert, viser at barnvernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er de yrkesgruppene som i størst grad utsettes for vold og trusler om vold.

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Selv om dette ikke er noe nytt, ser jeg svært alvorlig på at våre medlemmer er blant de mest utsatte for vold på jobb, sier Kvisvik.

Les hele rapporten: Vold og trusler - et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren (PDF, 2MB)

 

Vold og trusler utbredt i offentlig sektor

Blant ansatte i offentlig sektor med utdanning innen helse- og sosialfag* finner vi at:

  • Tre av ti ansatte i kommunal sektor opplever vold, trusler eller trakassering. Forskjellen mellom menn og kvinner er liten.
  • I statlig sektor gjelder dette en av fire kvinner og en av fem menn.
  • Menn er mindre utsatt for seksuell trakassering, men det er liten eller ingen forskjell mellom kjønn når det gjelder vold og trusler totalt.
  • Kvinner rapporterer i større grad enn menn om vold med synlige merker. Menn rapporterer i større grad om voldsepisoder som ikke resulterer i synlige merker.

(*Kilde: Fafo. Tallene innebærer også ansatte i offentlig sektor innen idrettsfag).

 

Vold og trusler er samfunnsproblem

Kvisvik understreker at vold og trusler mot offentlig ansatte er et samfunnsproblem, ikke individets ansvar.

Arbeidsgiver må sikre trygge ansattes arbeidshverdag. Dette ble tydeliggjort i de nye bestemmelsene i forskriften til arbeidsmiljøloven om vold og trusler som kom i 2017, sier Kvisvik.

Mimmi Kvisvik
VERKTØY: Forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO oppfordrer medlemmer i FO til å gjøre seg kjent med verktøy og veiledninger som finnes for å bekjempe vold og trusler på jobb.

 

Forbundslederen i FO oppfordrer ansatte og arbeidsgivere til å sette seg inn i og bruke verktøyene som finnes for å bekjempe vold og trusler på jobb. 

Den 1. januar 2017 fikk forskriftene til arbeidsmiljøloven nye bestemmelser om vold og trusler. Disse bestemmelsene skal være med å sikre at arbeidstakere ikke skal utsettes vold og trusler mens de er på jobb.

På mange arbeidsplasser mangler det fortsatt gode rutiner for hvordan vold og trusler skal følges opp, ifølge FO.

Vold og trusler bekjempes ikke uten at vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet tar sitt medansvar. For å få til trygge arbeidsplasser er samarbeidet mellom dem viktig, sier Kvisvik.

 

Opplever du vold og trusler på jobb?

Forbundslederen oppfordrer medlemmene i FO til å ta kontakt med sin nærmeste tillitsvalgte dersom de ikke får nok oppfølging eller opplæring i hvordan håndtere vold og trusler. Den lokale fylkesavdelingen i FO kan også bistå med kunnskap, veiledere, tips og råd. 

FO sentralt har de siste årene advart mot en økende tendens av vold, trusler, sjikane og hatytringer mot blant annet ansatte i barnevern og Nav.

Forbundet har gjentatte ganger varslet om problemet i stortingshøringer, kronikker og i møter med daværende barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

 

Omfattende arbeidsmiljøproblem

Forsker Inger Marie Hagen i Fafo er en av to forskere som står bak kunnskapsoppsummeringen. 

Selv om ikke alle barnvernspedagoger, sosionomer eller vernepleiere har blitt utsatt for vold og trusler direkte, viser kunnskapsoppsummeringen at de fleste vet om andre som har blitt utsatt. Enten på arbeidsplassen, eller i yrkesgruppene generelt, forteller Hagen.

Fo-medlemmer*
FO UTSATT: Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere fortsatt er blant de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler i Norge. Foto: Unsplash.

 

Tre av fire av de spurte, i en undersøkelse fra FO, har erfaringer med vold eller trusler på sin arbeidsplass. To av fire har erfaring med både vold og trusler. Bare drøyt en av fire vet ikke om noen på arbeidsplassen utsatt for vold eller trusler det siste året, ifølge kunnskapsoppsummeringen. 

Det viser hvor omfattende det alvorlige problemet er, sier Hagen.

Fafo-forsker Hagen understreker at kvinner og menn i er like utsatt for vold og trusler.

 Dette er ikke et kvinnediskrimineringsproblem, det har med arbeidsplass å gjøre. Derfor er det arbeidsgiver i samarbeid med tillitsvalgts sitt ansvar å få bukt med dette, sier Hagen.