FO skal arrangere den europeiske sosialarbeiderkonferansen IFSW i 2025.
2025 arrangeres IFSW i Oslo. Sett av datoene 6.-8. oktober i 2025 nå!

IFSW (The International Federation of Social Workers) er det internasjonale organet for sosialt arbeid. Føderasjonen har minst 141 medlemsland og er organisert med et globalt styre som i denne perioden ledes av president Joachim Mumba fra Zambia og Rory Truell som er generalsekretær. IFSW er videre organisert etter regioner og FO og Norge tilhører den europeiske regionen. IFSW Europe har delegatmøter en gang i året, og 28. til 30. oktober ble årets delegatmøte avholdt i Berlin.

Fra Norge deltok forbundsleder Mimmi Kvisvik og rådgiver i FO Andreas Kikvik. Kvisvik sier møtet var sterkt og inspirerende, og bar i stor grad preg av krigen i Ukraina. Generalsekretær i IFSW, Rory Truell, president i IFSW Europe Ana Radulesco og presidenten i den nyopprettede sosialarbeiderforeningen i Ukraina, Yana Melnychuk informerte om det nye IFSW prosjektet i distriktet Kamenets Podisk i Ukraina.

– Dette prosjektet er et foregangsprosjekt, og det legger stor vekt på empowerment, og det å hjelpe nærområdene til å klare seg selv. Dette er sosialt arbeid i praksis sier Kvisvik, og forteller at hun blant annet ble informert om at IFSW ved hjelp av donasjonene de har fått, har sendt 300 tonn varer, blant annet medisiner med 24 lastebiler til Ukraina.

– Men det som skapte størst inntrykk var når presidenten i den ukrainske sosialarbeiderforeningen fortalte om hvor brått verden kan endre seg. Det er tøft å høre om hvordan hverdagen nå handler om krig og død, istedenfor hverdagslige gjøremål, og hvordan dette preger befolkningen og sosialarbeidere, sier Kvisvik.
Les mer om prosjektet til IFSW.

På møtet ble det også avholdt valg, og rådgiver i FO, Andreas Kikvik ble valgt inn i IFSW Europe sitt hovedstyre.

De globale og regionale konferansene i regi av IFSW arrangeres annethvert år. I 2023 arrangeres konferansen i Praha 21.-24. mai. Meld deg på og les mer her. 

Det er fremdeles mulig å melde seg for å holde et innlegg, workshop eller lignende. FO oppfordrer medlemmer til å melde seg. Det er mulig å søke FO om stipend dersom du vil delta med innlegg eller lignende. Ta kontakt med Andreas Kikvik dersom du vil vite mer.

I 2024 arrangeres den globale konferansen i Panama. Følg med for mer informasjon.

Og i 2025 arrangeres den altså i Oslo. Sett av datoene 6.-8. oktober i 2025 nå!