Politisk påvirkning i praksis
POLITISK PÅVIRKNING I PRAKSIS: FO nestleder Marianne Solberg og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre med Harald Baardseth, foretakstillitsvalgt for Vestre Viken (t.v.) og Borgar Kolstad, avdelingstillitsvalgt for Vestre Viken avdeling for rus og avhengighet (t.h.)


Leder for det største opposisjonspartiet, Jonas Gahr Støre, fikk i dag høre om arbeidshverdagen mange FO medlemmer frustrerer seg over. Også Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, lyttet da tillitsvalgte fra Vestre Viken, FO-medlemmer og FO-nestleder Marianne Solberg fortalte om hvordan detaljstyring og rapporteringskrav går utover kvaliteten i det offentlige helsetilbudet.
 
FO-nestleder Marianne Solberg sitter i LOs tillitsutvalg. Dette utvalget jobber med å få på plass en tillitsreform i offentlig sektor, som skal være et alternativ til mål- og resultatstyring. Tillitsreform må inn i politiske partiprogram for å kunne settes ut i praksis.

Målet med dagens møte har vært å skildre behovet for reformen gjennom praktiske eksempler fra FO-medlemmers arbeidshverdag. For FO og FO sine medlemmer er det viktig at Arbeiderpartiet lytter til fagfolkene i offentlig sektor og tar tillitsreformen inn i sitt partiprogram.

– Hvis vi får en ny regjering, og satt tillitsreformen ut i praksis, vil dette gjøre en enorm forskjell for arbeidshverdagen til våre medlemmer, sier nestleder Marianne Solberg.

LES MER HER: Dette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor

tillitsvalgt snakker tillitsreform til Jonas Gahr Støre


– Kvalitet må være hovedfokus

Foretakstillitsvalgt i Vestre Viken, Harald Baardseth, jobber på BUP og har 19 års erfaring fra arbeid i poliklinikk. Han mener dagens system går utover de ansattes engasjement og empati.

– Fokuset på produksjon gjennom måling og tallfesting, skaper en mer mekanisk hverdag, hvor man mister litt av den mellommenneskelige relasjonen. Særlig hvis dette går over lang tid, sier han.

Han forteller om en arbeidshverdag hvor 20-25 % av dagen går til koding og rapportering, på bekostning av brukere og pasienter.

– Vi må få mer tillit og handlingsrom til å tilpasse møtene etter pasient/bruker sitt behov. Om vi skal måles så må det være på at brukerne er fornøyd og hvor vidt vi oppnår målsetninger sammen.


Ønsker å få utøve faget sitt

Merete Lade og Ellen Sandestølen Kopperud er FO-medlemmer og jobber i klinisk praksis. De forteller om inngående rapportering og etterspør et større fokus på relasjon og menneskene i behandling. 

– I dag må vi være «rampete» for å kunne gi god behandling. Vi trenger å få kunne være fagfolk, og gjøre faglige vurderinger i større grad, sier Merete Lade.

Tillitsreform i offentlig sektor er en viktig sak for FO, og noe mange av våre medlemmer er opptatt av. FO forventer nå at Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani tar innspillene de fikk idag tilbake til partiet, og jobber videre med å få tillitsreform inn i partiprogrammet.