FO støtter de streikende i GlobalConnect


Streiken i GlobalConnect har pågått siden 17. juni 2021. Til nå er 29 medlemmer i EL og
IT-Forbundet
og Norsk Jernbaneforbund tatt ut i streik, og streiken skal trappes opp
fra mandag 16. august.

– Vi i FO støtter de streikendes krav om et lønnstillegg på linje med resten av arbeidslivet, at lønnstillegg gis til alle medlemmer og at det etableres et lønnssystem som sikrer lik
lønn for likt arbeid. Det er viktig at spillereglene i det organiserte arbeidslivet følges, at
lønn blir fastsatt i forhandlinger og at frontfagsramma respekteres. I denne kampen står
dere ikke alene, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO ønsker lykke til i streiken, og med den videre opptrappingen.