FO støtter de streikende i GlobalConnect


Det er viktig å ha pensjonsordninger som er forutsigbare og trygge, og likestiller kvinner og menn. Vi gir derfor vår fulle støtte til Fagforbundet, NTL og Creo, og streiken for å få etablert en hybridpensjon for ansatte i kultursektoren.

FO støtter særlig kravet om å sikre kvinner en rettferdig pensjon som gir livslang utbetaling. Kvinner lever lengre enn menn og blir straffet for det i en innskuddspensjonsordning slik tilbudet fra arbeidsgiver ligger.  Dette er urettferdig og diskriminerende, og ikke akseptabelt i 2021. En pensjonsordning som gir lik uttelling for kvinner og menn koster lite for arbeidsgiver lite er av stor verdi for den ansatte og særlig for kvinner.

Vi ønsker lykke til i streiken for en pensjon som kan sikre de ansatte i sektoren livet ut.