streik arbeidsmannen
TARIFFKAMP: Vekterlønnen har sakket akterut over flere år, og arbeidsgiverne viste ingen vilje til å tette gapet i årets forhandlinger. FOTO: Unsplash

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det idag streik fra klokken 12.00. Norsk Arbeidsmandsforbund har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak.

– Vi støtter deres legitime krav om å styrke kjøpekraften, øke natt- og
helgetilleggene, samt at vekterne skal få sykepenger forskuttert fra
arbeidsgiver, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Vekterne har de siste årene opplevd en negativ lønnsutvikling, og Norsk Arbeidsmandsforbund hadde derfor en forventning om at årets oppgjør skulle bringe vekterne nærmere en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

– Mange vektere har for lav lønn, og koronasituasjonen kan ikke brukes som et
argumentert mot at vekterne skal ha en rettferdig lønnsutvikling, sier Mimmi Kvisvik.

– Vi støtter vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund i kampen, og ønsker dem lykke til, sier Kvisvik.

LES MER HER: Vekterne går ut i streik: Her står striden.

Les FOs støttebrev her