Illustrasjonsfoto

Det første er forslaget handler om returstopp til Afghanistan. Det andre er forslaget går på å gjeninnføre rimelighetsvilkåret, sikre reelle barnefaglige vurderinger og sårbarhetskriterier for enslige minderårige

- Vi støtter begge forslagene. I vårt innspill har vi lagt særlig vekt på fraværet av barnets beste vurderinger, sier FO-leder Mimmi Kvisivk.

En kartlegging av 50 barn innvilget midlertidig opphold, utført av NOAS, Redd Barna og FO, viser at det i de aller fleste sakene ikke er gjort en vurdering ut fra hva som er barnets beste, legger hun til.

Les hele vårt innspill til komiteen her. (PDF, 208KB)