Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik

(Forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik, støtter forslaget som åpner for muligheten til å motta dagpenger og studere samtidig.)

Tidligere har det ikke vært mulig å ta utdanning og samtidig motta dagpenger, når man er blitt arbeidsledig. Regjeringens forslag til endringer innebærer at det kan bli enklere å kombinere arbeidsledighet med studier, uten å miste dagpengene. - Dette vil gjøre det enklere å omskolere seg, sier Mimmi Kvisvik.

Ifølge regjeringen vil endringene gi 10 millioner kroner i økte utgifter til dagpenger i 2016 ved innføring fra 1. juli.

Endelig vedtak tas i Stortinget i slutten av juni.

Les mer her

Revidert nasjonsalbudsjett finner du her