Orona-montørene har streiket siden 14. mai og er nå inne i den fjerde streike uka. Men streikeviljen er fortsatt stor.

FO mener tariffavtaler er viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter.

«Streiken er en kamp både for heisbransjen og hele fagbevegelsen», sier forbunds leder Mimmi Kvisvik.

FOs arbeidsutvalg kommer med følgende støtteerklæring (PDF, 21KB) i forbindelse med at El & IT og forbundets medlemmer i Heismontørenes Fagforening (HMF) nektes tariffavtale.

LES MER OM STREIKEN: Heismontørenes streik for tariffavtale er et forsvar av den norskemodellen,   mener El & IT lederen.