Meklingen mellom LO og Finans Norge førte ikke frem. Derfor ble det streik fra torsdag 31. mai. FO mener tariffavtaler som kollektivt regulerer lønns- og arbeidsvilkår, er den mest sentrale betingelsen for et arbeidsliv, dette bidrar til  trygghet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. Derfor støtter vi i FO de streikende i Finas Norge i kampen for tariffavtale.

"Stå på i kampen!", sier forbunds leder Mimmi Kvisvik. Dette skriver forbundsleder Kvisvik i en støtteerklæring (PDF, 99KB) til de streikende.

LES MER OM STREIKEN: De streikende i finans gjør en viktig prinsipiell innsats for hele LO, mener LO-lederen