Støtter streiken

I industrien er det alltid vært et prinsipp for arbeiderbevegelsen at arbeiderene skal ha sin rettmessige del av verdiskapning i bedriftene. Akkurat som når det i dårlige tider blir vist måtehold skal de i gode tider gis uttelling for arbeiderene i form av lønn. Det er derfor en selvfølge at retten til reell innflytelse ved virksomhetsvise forhandlinger skjer i henhold til forutsigbare og utvetydige avtaler. NHO vil ikke innfri Industri Energis krav om verktøy for å styrke de lokale tillitsvalgte i møte med sine bedrifter.  

FO støtter Industri Energi sentrale krav om å styrke de lokale forhandlingene i overenskomsten ved å videreutvikle og styrke partsarbeidet lokalt. FO støtter også Industri Energis medlemmer i kravet om å få ta del i virksomhetenes verdiskapning.