Det var i går tirsdag 7. september at meklingen mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen. I dag er nærmere 200 medlemmer av Akademikerne tatt ut i streik. Uttaket omfatter både leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere.

Illustrasjonsfoto
(Foto/illustrasjon: Legeforeningen/colourfoto)

- FO støtter Akademikernes kamp mot individuelt fastsatte arbeidsplaner som vil åpne for flere lange arbeidsuker, høyere arbeidsbelastning og svekket pasientsikkerhet. Det sier FO-leder Mimmi Kvisvik. - Alle arbeidstidsordninger skal være forsvarlige, og det er helt nødvendig at de ivaretar både arbeidstakernes og brukernes behov. Den siste tiden har vi opplevd et økende press for å åpne for økt styringsrett på arbeidstid. Sist ved forslagene som ble presentert i Arbeidstidsutvalget, forklarer Kvisvik.

- Det vil være uholdbart om den enkelte skal ha det hele ansvaret for å inngå avtale om arbeidstidsordninger av den typen Akademikerne Helse og Spekter nå er i konflikt om, avslutter FO-lederen, som gir sin fulle støtte til de streikende.