Bilde av medlem som sender inn sine innspill
HVEM KAN GI INNSPILL: Yrkesaktive og studenter med praksis fra helse- og sosialsektoren oppfordres til å sende inn.

Undervisningsopplegget skal blant annet inneholde korte caseoppgaver til plenumdiskusjoner, for at studentene skal få trene seg på hvordan man gjenkjenner og møter yrkesetiske dilemmaer. Målgruppen for undervisningsopplegget er barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierstudenter. 

For å sikre at caseoppgavene blir praksisnære og realistiske, trenger FO eksempler fra helse- og sosialfaglig praksis. Det er både aktuelt med eksempler fra praksisstudiet og arbeidslivet. 

Har du opplevd å stå i et vanskelig valg på din praksis- eller arbeidsplass, som du har måttet løse alene eller sammen med kolleger? Kanskje har du observert et etisk dilemma som du senere ikke har sluttet å tenke på? Da kan du bidra til at undervisningsopplegget om yrkesetikk blir nyttig og spennende for kommende profesjonsutøvere.

Relevante eksempler kan blant annet handle om: 

  • Bruk av sosiale medier på en barnevernsinstitusjon
  • "Regler" i bofellesskap laget av ansatte 
  • En pasient som motsetter seg stell på kveldsskift
  • Når tid og ressurser ikke strekker til

Send gjerne dine eksempler på yrkesetiske dilemma fra praksisfeltet til Solveig Valkvæ på e-post: solveig.valkve@fo.no. Frist 15.02.22.