Illustrasjonsfoto
(Foto: snl.no)

NAV har bedt Fellesorganisasjonen (FO) svare på fire spørsmål. For å kunne gi utfyllende tilbakemelding, er vi avhengig av å få råd fra dere som til daglig jobber i feltet. Setter du av noen minutter og svarer på følgende spørsmål, er du med i trekningen av en overraskelse fra FO :
 

  1. Hva er de viktigste kriteriene for et løsningsdyktig og myndig NAV-kontor?

  2. Hvordan kan vi lære mer av brukerne?

  3. Hva er de viktigste endringene som skal til for at vi skal lykkes?

  4. Hvordan kan ulike NAV-kontorer lære av hverandre?
     

Svarene på spørsmålene sendes til: allis.aresdatter@fo.no innen 22.09.2016.

 

Tusen takk for ditt bidrag!