Arbeidsgruppen har hatt tre møter der de har diskutert hvordan FOs seniorpolitikk skal se ut. De har utformet forslag til seniorpolitisk plattform og retningslinjer på hvordan seniorene og pensjonistene i FO skal ivaretas. Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelsen har deltatt i arbeidet. Hun forteller at gruppa har vært opptatt både av å se på hva FO kan gjøre for seniorene og pensjonistene og ikke minst hva seniorene kan tilføre FO. 

I sommer har forslagene til arbeidsgruppa vært ute på høring i organisasjonen, og nå har gruppa diskutert innspillene som har kommet inn. Haugland Martinsen sier det kom inn gode forslag og ser frem til å legge saken frem for landsstyret i desember.

-Målet til arbeidsgruppa har vært å se på hvordan organisasjonen kan ruste seg til å bli enda bedre, både for medlemmene, men også på vår utadvendte politikk på området. Vi har ambisjoner om nettverkssamlinger og møter både sentralt og lokalt som skal omhandle seniorene og seniorpolitikk. Det er viktig at en ung organisasjon som FO tar seniorpolitikk på alvor, og da håper vi at det arbeidet vi har lagt ned nå kan være med på å sette seniorene i FO ytterligere på dagsorden, avslutter Haugland Martinsen.

Arbeidsgruppen for utforming av FOs seniorpolitikk: f.v. Andreas Pedersen Kikvik, Kathrine Haugland Martinsen, Inger Norbye, Dag Olsen, Anne Hamrell og Kari Marie Pedersen

Arbeidsgruppen for utforming av FOs seniorpolitikk: f.v. Andreas Pedersen Kikvik, Kathrine Haugland Martinsen, Inger Norbye, Dag Olsen, Anne Hamrell og Kari Marie Pedersen (foto: Jonas Semmerud).