Sogndal. Foto.
INNRØMMER FEIL: Kommunestyret innrømmer at Sogn barnevern har opptrått kritikkverdige i måten de har behandlet ansatte på.

I slutten av forrige uke besluttet kommunestyret i Sogndal å inngå et forlik i en stor varslersak som har pågått i flere år. 

– Forliket er en viktig seier, selv om det er en trist sak der alle parter er tapere, sier FO-leder Mimmi Kvisvik om resultat.

18 ansatte har sluttet i Sogn barnevern. Ni av dem varslet om kritikkverdige arbeidsforhold. Nå har kommunestyret i Sogndal tilkjent varslere 3,5 millioner kroner og en skriftlig unnskyldning for behandlingen de har blitt utsatt for. 

LES MER I FONTENE: Varslere får 3,5 millioner i erstatning og en unnskyldning fra Sogndal-kommune

Stygge metoder fra arbeidsgiver

FO har fulgt opp saken gjennom flere år gjennom FO Sogn og fjordane (Nå FO Vestland). Og fra 2018 har LOs advokater forfulgt saken rettslig. Det har vært en vanskelig sak, både rettslig og ikke minst personlig for de det gjelder. 

Varslere som har sagt ifra kritikkverdige arbeidsforhold har blitt utsatt for trakassering fra arbeidsgiver. Flere opplevde også at bli presset ut av sine stillinger på grunn av sitt FO-medlemskap. 

LES MER: Barnevernsansatte diskriminerte på grunn av FO-medlemskap

– Det er tydelig at arbeidsgiversiden ikke har hatt forståelse for utfordringene, verken på administrativt ledelsesnivå eller i den politiske ledelsen. Kommunen har unnlatt å ta grep og dette har pågått over lang tid, sier Kvisvik.  

Tre ansatte varslet på sin nærmeste leder i 2016. Rådmannen trodde ikke på ansattes anklager om trakassering. Året etter kom det en rapport som slår fast brudd på arbeidsmiljøloven. Og deretter kom det sju nye varsler. Alle fra FO-medlemmer. Dette skriver Fontene. 

Tett oppfølging av varslerne

Tillitsvalgtsapparatet har gjort en formidabel innsats i en meget krevende sak. 

–Jan Egil Haugland i FO Vestland har fulgt opp medlemmene over flere år. De lokale tillitsvalgte har gjort en kjempejobb og stått i stormen, sier Kvisvik.

Kvisvik retter også en stor takk til LO-advokatene som har kjørt saken. 

Saker om varsling og trakassering er komplekse og vanskelige hvor det er utfordrende å skaffe seg oversikt over hva som faktisk har skjedd, og den personlige belastningen for de involverte er også er stor, sier Kvisvik. 

– Samtidig er det viktig at ansatte tør å si fra når noe ikke fungerer som det skal. Brukeren av våre tjenester skal få det tilbudet de fortjener, og de ansatte arbeidsforhold de har krav på.

– FO er svært fornøyd med at kommunen har erkjent sine feil og at de vil hindre liknende saker i fremtiden. At medlemmene får økonomisk oppreisning er selvfølgelig også gledelig, uttaler FO-lederen.