Det er både tillitsvalgte innen barnevern, rusomsorg, psykisk helse og bo- og omsorgstiltak som er tilstede på den to dager lange konferansen på Gardermoen. De fremmøtte representerer ansatte i privat sektor i NHO-området. Samlingen er den andre Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet har felles for tillitsvalgte i 453-området.

I sin åpningstale la nestleder i FO, Tone Faugli blant annet vekt på at samlingen er en viktig arena for å knytte nettverk og kontakter mellom forbundene og tillitsvalgte i ulike virksomheter i NHO-området. Faugli viste også til at disse to dagene er en forberedelse til hovedtariffoppgjøret i 2016, og at de derfor skal inneholde mye opplæring og dialog om gjennomføring av lokale forhandlinger.

- Tillitsvalgte som er samlet her har en særlig viktig rolle for gjennomføring av forhandlinger i det som vi på fagspråket kalller 453-området, sa Faugli. - Sammen med Fagforbundet håper derfor FO at de tillitsvalgte skal få gode verktøy til å stå i og nå frem i lokale forhandlinger i lønnsoppgjøret 2016. Det er viktig at ansatte i private virksomheter har like gode lønns- og arbeidsvilkår som i offentlig sektor, slo Faugli fast.