Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling


Regjeringen varslet kl. 14.00 i dag strenge tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset. Ett av tiltakene er at helsepersonell som jobber med pasientbehandling ikke kan reise utenlands, verken privat eller på jobb. Dette gjelder altså både tjenestereiser og ferier.

Helsedirektoratet har vedtatt at kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra torsdag 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020.

– Det er viktig at alle FOs medlemmer som jobber med pasienter nå lytter til regjeringens forbud, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Er du usikker på om dette gjelder deg, snakk med din nærmeste leder.

LES MER: Vedtak etter lov om helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

LES OGSÅ: Karantene etter reiser utenfor Norden de siste 14 dagene

Helsenorge.no: Gererelle reiseråd

Se også: fo.no/korona