Hvordan påvirker bruk av standardiserte verktøy den profesjonelle skjønnsutøvelsen og kunnskapsgrunnlaget i barnevernet? Hvilket handlingsrom har barnevernsarbeideren når tjenesten tar i bruk standardiserte verktøy?

Marina Snipsøyr Sletten er barnevernspedagog og førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Hun har studert bruk av standardiserte verktøy i barnevernet med utgangspunkt i Kvello og Cos. Studien hennes viser at handlingsrommet opprettholdes ved at barnevernsarbeiderne modifiserer verktøyene. Samtidig oppstår det nye regler for praksis som kan forstås som en begrensning av skjønnsutøvelsen.

På FOrskerfrokost vil hun utdype hvordan dette kommer til uttrykk og snakke om hvilke implikasjoner dette kan ha for barnevernsarbeidet. Selv om eksemplene er fra barnevernet vil dette også være relevant innenfor andre deler av sosialt arbeid.

Om FOrskerfrokost
I 2020 startet LO prosjektet "LO for alle" for å rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning. Som en del av prosjektet ønsker FO å doble antallet medlemmer fra høgskole- og universitetssektoren og ideelle private velferdsaktører. FOrskerfrokost er et månedlig webinar hvor forskere presenterer forkning som er relevant for FOs medlemmer.

– Det kan være krevende å holde seg oppdatert på ny forskning i en travel arbeidshverdag. Vi håper disse frokostwebinarene kan bidra til det, sier Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse til Fontene om konseptet.