Fortsatt åpne rus- og psykisk helsevernstilbud 

19. mars kom Helsedirektoratets forslag til prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19-pandemien. Da foreslo direktoratet at alle planlagte innleggelser og dagbehandling innen psykisk helse og Tverrfaglig Spesialisert Behandling av ruslidelser (TSB) bør oppheve inntil videre.  

Dette fikk flere til å reagere. Etter flere høringssvar, brev til Helsedirektoratet og innspill til stortingspartiene fra brukerorganisasjonene og Fellesorganisasjonen kom direktoratet med nye retningslinjer under en uke senere. Nå skal det polikliniske tjenestetilbudet og dagbehandling bør opprettholdes ut fra en samlet faglig vurdering av risiko, smittevernhensyn og kapasitet.  

Et viktig steg på veien 

– Dette er en viktig endring og betyr mye for brukerne i velferdstjenestene FO organiserer. Dersom vi skal vinne kampen mot pandemien må tjenestetilbudet til utsatte pasientgrupper fremdeles eksistere, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik. 

Fellesorganisasjonen får meldinger fra organisasjonen om at det fremdeles er et stykke igjen til målet.  

– Situasjonen er alvorlig for mange. Vi får flere tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte som melder om at tilbudet til pasienter innen rus og psykisk helsevern er kraftig redusert, sier hun. 

– Inntak til planlagt behandling er redusert og oppfølgingen er satt på vent. Enkelte steder har man heller ikke de teknologiske løsningene som kreves for digitale møtepunkt. Vi følger tett med på hvordan situasjonen endrer seg og ber medlemmer som ser alvorlige konsekvenser om å ta kontakt. 

(Saken fortsetter under bildet)

Mimmi Kvisvik

Prioriterer behandling av korona høyest  

Selv om Helsedirektoratet ikke stanser alle behandlingstilbud for rus og psykisk helse er direktoratet tydelig i sin prioritering. På sine egne nettsider skriver de at utsatte grupper må regne med å betale noe av regningen i bekjempelsen av koronaviruset. 

– Helsetjenesten må være forberedt på at ressurssituasjonen i helsetjenesten vil bli utfordret. Det forventes en stor vekst i antall pasienter med covid-19. Dette vil innebære å nedprioritere pasienter som kan vente på behandling, det kan redusere kvaliteten på behandlingen, og at noen som i dag får behandling ikke vil få behandling, skriver Helsedirektoratet.