Fortsatt mulighet for større fleksibilitet i arbeidstiden for ansatte i staten


De fire hovedsammenslutningene og staten ble 26. november 2020 enige om at bestemmelsen om kjernetid fortsatt skal oppheves midlertidig frem til og med 31. august 2021.

Normalt skal alle statsansatte ha en kjernetid fra klokken 09.00 til klokken 14.30. Da landet stengte ned som følge av koronautbruddet i mars, ble partene enige om at denne kjernetiden skulle settes ut av kraft for en periode. Nå er denne perioden utvidet frem til 31. august 2021.

Det åpnes også for at virksomhetene kan endre tidspunktet for når opparbeidet fleksitid skal avregnes. Mange statlige virksomheter avregner fleksitidssaldoer ved årsskiftet.

Les avtalen her.