Aieji ble stiftet i 1951, og er den internasjonale organisasjonen for sosialpedagoger. Organisasjonen har et nettverk av både organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som medlemmer i over 32 land.

President i Aieji Benny Andersen med organisasjonens nye generalsekretær, FOs Irmelin S. Tjelflaat
(Presiden i Aieji Benny Andersen med organisasjonens nye generalsekretær, FOs Irmelin S. Tjelflaat.)

Målet til Aieji er å være sosialpedagogenes internasjonale profesjonsorganisasjon, deriblant talsrør for sosialpedagoger over hele verden. FO er innmeldt som det største fag- og profesjonsforbund for barnevernspedagoger og vernepleierne i Norge. – Jeg er svært glad for å bli valgt, sier Irmelin S. Tjelflaat, som også leder profesjonsrådet for barnevernspedagoger i FO. – Jeg vil gjøre mitt ytterste for å bidrar til å synliggjøre betydningen av sosialpedagogers viktige arbeid over hele verden, påpeker hun.

I Aieji sitt styre sitter det representanter fra de nasjonale sosialpedagogiske fag- og profesjonsforbundene i både Spania, Italia, Luxembourg, Sveits, Russland, Israel, Danmark, Uruguay, Brasil og Norge.

Irmelin S. Tjelflaat sammen med Ney Moraes som styremedlem fra Brasil
(Irmelin S. Tjelflaat sammen med Ney Moraes som er styremedlem fra Brasil)

- Mange steder er faglighet og profesjonene utfordret. Derfor er jeg svært glad for, og ser det som helt avgjørende, at FO deltar i Aieji sitt arbeid. FO representerer sterke og anerkjente sosialpedagogiske profesjoner i Norge, og den måten FO definerer faglighet, kompetanse og profesjon på, er til stor inspirasjon for sosialpedagoger verden over, fremhever Andersen. – Jeg er derfor, som president, meget glad for at FO og Irmelin tar på seg dette ansvaret, og jeg gleder meg til samarbeidet, avslutter Andersen.

Les mer om Aieji her