Joachim Nybakke, nestleder i FO Oslo.
Joachim Nybakke, nestleder i FO Oslo beskriver situasjonen i skolene som trist.

Mandag 8. april skal vold og trusler mot ansatte i skolen være gjenstand for debatt på Kulturhuset i Oslo. Sammen med KS, Skolenes Landsforbund og Fagforbundet skal FO arrangere frokostmøte.

Skolene klarer ikke å beskytte sine ansatte godt mot vold. Dette kommer frem i nye rapporter fra Arbeidstilsynet. Elever som er voldelige mot medelever og ansatte er et økende problem. Det kommer flere historier fra lærere som beskriver en arbeidshverdag der de blir slått og sparket etter. 

Det fortelles også om elever som kaster gjenstander og noen har med seg balltre eller kniv. Ved noen skoler er dette daglige hendelser, andre steder ukentlig. Dette kommer frem i rapportene fra Arbeidstilsynet, som NRK har fått tilgang til. 

En trist situasjon

Joachim Nybakke, nestleder i FO Oslo sier at det overhodet ikke er greit at skolene ikke klarer å beskytte sine ansatte mot vold og trusler. Han beskriver situasjonen som trist. 

– Samtidig er det veldig bra at Arbeidstilsynet har kartlagt dette og at dette kommer så tydelig frem. Det er nok mange og sammensatte årsaker til utfordringene, sier han. 

Han peker på at skolen er en svært viktig del av barn og unges hverdag. I tillegg til at skolehverdagen over tid har utviklet seg til å bli et helt annet og mye mer komplekst samfunn enn det var for bare 5 til 10 år siden. 

– Faktorer som hvordan sosiale medier har utviklet seg til å bli en sentral del av oppveksten, forventninger barn- og unge har til seg selv og forventninger samfunnet har til lærerne kan ikke sammenlignes med hvordan det var for relativt få år siden. Konsekvenser av pandemien spiller sterkt inn. Skolene som egne små samfunn er rett og slett mer komplekse enn før, sier Nybakke.  

Arbeidsgiver har et ansvar

Arbeidsgiver er pålagt å gi sine ansatte opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler. Arbeidstilsynet har gjennom sine undersøkelser funnet ut at skolene gjør alt for lite for å forebygge vold og trusler mot sine ansatte. Åtte av ti skoler bryter loven på ett eller flere punkter. 

– Det er nok en vanskelig materie for mange skoler å ta tak i. Det kan være utfordrende å sette dette på agendaen i frykt for å stigmatisere elever, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet til NRK.

Blant de fem lovbruddene Arbeidstilsynet fant flest av, omhandlet tre av dem manglende håndtering av vold og trusler, kan NRK nå fortelle.

– Det er viktig at de tar tak i problemet, sånn at det ikke får utvikle seg, fortsetter hun til NRK.

Forebygging og trygghet

Det skal være trygt å gå på jobb som lærer, og her har både politikere og skoleeierne et stort ansvar.  Det finnes ikke en quick-fix på dette. Når barn og unge tyr til vold og trusler så er det bakenforliggende grunner til det. 

–  Da må vi greie å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både sørge for at lærere og skoleansatte er trygge på jobb, og samtidig forebygge at vold i utgangspunktet oppstår, blant annet ved å forebygge mobbing. Å sørge for at barn og unge har en trygg og god skolehverdag, er også å forebygge vold mot lærerne. 

–  Det er viktig å begynne å definere hva som er ulike oppgaver og ansvarsområder som kan ligge til ulike kompetansegrupper i skolen – og så prioritere ressurser til å bygge opp dette i årene fremover. Og jeg mener dette haster, avslutter Nybakke. 

Frokostarrangement

Mandag 8. april klokken 0830-0930 skal denne tematikken være gjenstand for debatt på Kulturhuset i Oslo. Sammen med KS, Skolenes Landsforbund og Fagforbundet skal FO arrangere frokostmøte. Jan Tore Sanner fra Høyre og Elise Waagen fra Arbeiderpartiet kommer for å snakke om hva politikkens svar er.  Frokostarrangementet strømmes også på Facebook. 

Gå til arrangementet på Facebook

Program:
Innledning om situasjonen for de ansatte v/ Ida Aagaard, Arbeidstilsynet
Panelsamtale: Hva kan skolen gjøre?
o Kristin Holm Jensen, KS
o Mette Walker, Skolenes Landsforbund
o Ingri Bjørnevik, Fagforbundet
o Joachim Nybakke, FO (Fellesorganisasjonen)

Panelsamtale: Hva er politikkens svar?
o Jan Tore Sanner, Høyre
o Elise Waagen, Arbeiderpartiet