Marit og Hanne
HELHET: Marit S. Isaksen og Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse ber regjeringen se helheten i helsevesenet

Mangelen på helsepersonell i Norge er godt kjent. Helsepersonellkommisjonens skal gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse fram mot 2040. Selv om FO ikke er direkte representert i utvalget, har forbundet kommentert arbeidet. Nå ber forbundet medlemmene selv om å gi innspill direkte til utvalget.

Her kan du gi innspill direkte til Helsepersonellkommisjonen.

Les mer om Helsepersonellkommisjonen

– Vi er glade for at kommisjonen skal vurdere kompetansebehovet i helsevesenet, men vi er svært bekymret for at ingen av medlemmene har sosialfaglig bakgrunn. Vi skal likevel sørge for at FOs innspill skal bli hørt, sa FO-leder Mimmi Kvisvik da kommisjonen ble presentert.

LES MER: Helsepersonellkommisjonen må se helheten, mener FO

FO mener at medlemmenes profesjoner er en uutnyttet ressurs i helsevesenet, noe forbundet kommenterte etter helseministerens sykehustale for 2022. Spesielt gjelder dette ansettelse av vernepleiere og sykehussosionomer. 

Marit Isaksen

– Vernepleierens unike kombinasjon av helse- og sosialfaglige kompetanse er lite kjent. Det ligger et stort potensial i å anerkjenne den helsefaglige kompetansen deres og utnytte den i helsevesenet. I dag utelates vernepleiere blant annet fra stillingsutlysninger hvor deres kompetanse kunne vært brukt, sier Marit Selfors Isaksen, profesjonsrådsleder for vernepleierne i FO. 

LES OGSÅ: Annerkjennelse av vernepleieryrket kommer ikke av seg selv

Hanne Glemmestad, FOs profesjonsrådsleder for sosionomer, mener sosionomer på sykehusene kan frigjøre mer tid for helsepersonellet. Hun mener at sosialt arbeid har en naturlig plass i tjenestene, og at mangelen fører til at helsetjenestene blir mindre helhetlige.  

– I dag gjør intensivsykepleiere oppgaver som sosionomer er utdannet til. Det er verken god bruk av ressurser eller satsning på kompetanse. Sverige har ti ganger flere sosionomer i helsevesenet enn ved norske sykehus. Når sosionomen får brukt sin spisskompetanse, får helsepersonellet brukt sin, sier hun. 

Hanne Glemmestad

Glemmestad mener at sosialt arbeid har en naturlig plass også i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og at mangelen på sosialfaglig personell fører til at helsetjenestene blir mindre helhetlige.  

LES OGSÅ: Slipp sosionomer til på sykehusene

FO ber nå medlemmer som jobber i helse- og omsorgtjenestene om å komme med innspill til helsepersonellkommisjonen. I listen over innkommede innspill er det foreløpig få fra ansatte med bakgrunn som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter.

– Hvis vi ikke kommer med innspill, blir vi ikke hørt, sier forbundsleder Kvisvik.

Derfor ber hun FO-medlemmene om å fortelle om hva som er viktig for dem, som et supplement til forbundets egne uttalelser.

Dette mener FO

Regjeringen må se helheten i helsevesenet. Her kan du lese FOs første kommentarer. Fagforeningen frykter for at kommisjonen ikke vurderer effektive tiltak ved å utelukkende se på utdanningskapasiteten til de etablerte yrkesgruppene i helsevesenet.

Derfor foreslår FO: 

  • Omfordeling av arbeidsoppgavene ved sykehusene, slik at ansatte med sosialfaglig kompetanse får brukt sin spisskompetanse til å hjelpe pasienter.
  • Mer bruk av vernepleiere i helsevesenet, slik at deres tverrfaglige kompetanse kan gi mer helhetlige helsetjenester.
  • Lovfesting av sosionomenes og vernpleiernes kompetanse i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, for å gi gode tjenester i hele landet.
  • Autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer, slik at de som allerede jobber i helsevesenet får mindre restriksjoner på hvilke oppgaver de kan utføre.

Her kan du fortelle kommisjonen hva du mener må til for å sikre nok kompetanse i helse- og omsorgstjenestene.

Kommisjonen avleverer utredningen sin i 2023, men arbeidet er allerede godt i gang. Derfor oppfordres medlemmene til å komme med innspill så snart som mulig.

STORTINGET

Hva er helsepersonellkommisjonen?

Helsepersonellkommisjonen ble etablert av Kongen i statsråd den 17. desember 2021. Kommisjonen ledes av Gunnar Bovim og består av 16 medlemmer, hvorav fire er sykepleiere. FO har kritisert utvalget for å ikke inkludere medlemmer med sosialfaglig kompetanse.

Her kan du se hvem som sitter i helsepersonellkommisjonen.

Kommisjonen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslår trekksikre tiltak i årene fremover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet for å møte utofrdringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt. 

Her kan du lese mer om mandatet til kommisjonen.

Kommusjonen skal legge frem utredningen sin innen 1. februar 2023.