Gi innspill til høringssvar om kompetanse i barnevernet
INNSPILL: FO har gitt innspill til Programgruppen for masterutdanning i barnevernsarbeid. Her representert med leder Ingunn Tysnes


Forslaget om å stille masterkrav til ledere og ansatte med utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet har fått mye oppmerksomhet. FO mener kompetanse er viktig og er glade for at regjeringen har satt dette tydelig på dagsorden. Samtidig mener forbundet at debatten må handle om mer enn utdanningslengde. 

LES MER: Høringsbrev og notat fra regjeringen 

– FO har alltid ment at de som trenger barnevernet skal bli møtt av ansatte med god kompetanse og nok tid til å ivareta oppgavene ordentlig. Det vil vi fortsette å jobbe for. Vi vet at arbeidshverdagen i barnevernet kan være krevende og ser hvilken jobb de ansatte gjør. I tillegg til masterkravet må diskusjonen handle om bemanning, ressurser og annerkjennelse for den kompetansen de har, sier leder for profesjonsrådet for barnevernspedagogene Ole Henrik Kråkenes. 

Hanne Glemmestad, profesjonsrådsleder for sosionomene, påpeker at et godt barnevern handler om mer enn hver enkelt ansatt sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå.  

– Tverrfaglighet, rom for videre utdanning og ikke minst tid til å praktisere faget ditt er viktig når man ser på kompetanse i barnevernet som en helhet, sier Hanne Glemmestad. 

Allerede fått gjennomslag 

Gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har FO allerede kommet med innspill og fått viktige gjennomslag. Blant annet at ansatte i barnevernsinstitusjoner bør har relevant bachelorutdanning, at studenter får veiledet praksis og at krav om veiledning og opplæring skrives inn i barnevernsloven.  

– Vi er glade for at regjeringens forslag samsvarer i stor grad med våre vurderinger, sier. Glemmestad  

Vi vil vite hva medlemmene mener 

FO jobber nå med høringssvaret og ønsker å inkludere hele organisasjonen. Vi inviterer derfor medlemmer og tillitsvalgte til å komme med innspill.  

– Vi har dyktige medlemmer i barnevernet som vet hvilken kompetanse som trengs og vi ber derfor organisasjonen om å komme med innspill til høringssvaret vårt. Hva er viktig for å sikre riktig kompetanse og et godt tjenestetilbud i barnevernet, spør Kråkenes. 

Innspill sendes til Tonje Wejden på tonje.wejden@fo.no innen 1. juni.