God jul


Kjære medlemmer og tillitsvalgte

2020 er i ferd med å ebbe ut. Endelig vil mange kanskje si. Dette året har stilt oss på en rekke prøvelser. Alle har vi vært nødt til å ta del i den store dugnaden mot en pandemi verden ikke har sett maken til på 100 år.

Du som er FO-medlem eller FO-tillitsvalgt har stått i frontlinjen mot pandemien. Skulder ved skulder, med én meters avstand, til leger, sykepleiere og renholdsarbeidere. Som forbundsledelse er vi stolte av den jobben dere har gjort.

Uten dere ville samfunnet klappet sammen i mars og april, spesielt for dem som trenger velferdsstatens tjenester aller mest.

Til deg som jobber i NAV. Tusen takk for iherdig innsats da «halve Norge» ble permittert. 16. mars kom det inn 25 000 søknader om dagpenger. På én dag! Det er nok få som skjønner hvor hardt dere har jobbet. Takk for den jobben dere har gjort for å gi alle de permitterte økonomisk trygghet.

Til deg som jobber i barnevernet. Ingen kunne på forhånd forestille seg at vi i 2020 skulle stenge skoler og barnehager i hele ni uker. Mange barn ble dermed «fanget» i manglende omsorg, og antallet private bekymringsmeldinger har økt betydelig. Med stor risiko for å bli smittet selv, har dere i barnevernet jobbet døgnet rundt. Tusen takk for jobben du har gjort for barnas beste.

Til deg som jobber i tjenester til utviklingshemmede. Tusen takk for du har sørget for trygghet i en uforutsigbar og krevende tid. Med dårlig smittevernsutstyr har dere tålmodig forklart hvorfor rutiner har blitt endret, og dagtilbud kansellert. Den jobben dere har gjort rundt omkring i landets boliger har vært viktig.

Til deg som har stått opp for trygghet i helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Det er i år dere har vist hva som bor i oss. Det er i år våre velferdstjenester virkelig har blitt satt på prøve. I Norge har vi klart oss bedre enn de fleste andre. Det er mye takket være din innsats.

Men det handler også om vår samfunnsmodell. Den norske samarbeidsmodellen der politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere har tillit til hverandre, har nok en gang bestått eksamen. Den gode dialogen mellom partene i arbeidslivet og regjeringen har sørget for at vi i Norge – tross alt – har taklet pandemien på en god måte.

Dette understreker hvor viktig det er å være medlem i en fagforening. I LO står vi sammen med nesten én million andre. Det gir oss kollektiv styrke.

Takk for at du er medlem i FO!

2020 er i ferd med å ebbe ut. Etter hvert vil julefreden senke seg, og vi skal feire jul og nyttår med sosial avstand. Mange av dere skal jobbe også i julen. Jeg håper du kan ta et øyeblikk innimellom og kjenne på takknemligheten det norske samfunnet har til deg. Sjelden har velferdstjenestene vært viktige enn i år. Sammen med resten av FOs medlemmer har du representert velferdsstaten på en måte vi alle kan være stolte av. Sammen har vi stått opp for trygghet i krisetid.

I 2021 vil viruset ebbe ut. Det er håpet vi kan ta med oss inn i en annerledes jul.

Takk for innsatsen i år. Neste år bretter vi opp ermene igjen. Det trenger landet vårt.

God jul og godt nytt år!

Hilsen FOs forbundsledelse
Mimmi Kvisvik 
Marianne Solberg
Ole Henrik Kråkenes
Hanne Glemmestad
Marit Selfors Isaksen

Bli med på gratis julekonsert for LOs medlemmer mandag 21. desember kl. 18.00.

Forbundsledelsen i FO ønsker medlemmer og tillitsvalgte god jul