God jul og godt nytt år!


Kjære medlemmer og tillitsvalgte

2021 er i ferd med å ebbe ut. Under andre omstendigheter enn mange hadde håpet. Nok en gang blir vi stilt overfor nye prøvelser, etter en allerede stor dugnadsånd mot en pandemi verden ikke har sett maken til på 100 år. 

Du som er FO-medlem eller FO-tillitsvalgt har stått i frontlinjen mot pandemien. Dere har gjort en usedvanlig innsats, skulder ved skulder, med én meters avstand. Som forbundsledelse er vi stolte av den jobben dere har gjort. 

Mer enn noensinne før ser vi viktigheten av sosialt arbeid. Krisen fører med seg flere sosiale utfordringer vi som samfunn må løse.


Uten dere ville samfunnet klappet sammen, spesielt for dem som trenger velferdsstatens tjenester aller mest. Vi er ikke i tvil om at vi som samfunn er i en helsekrise og en økonomisk krise, men vi er også i en sosial krise, og vi sosialarbeidere trengs derfor nå mer enn noen gang. 

Til deg som jobber i Nav. Tusen takk for iherdig innsats i året som har gått. Både krisen og politiske beslutninger har gjort arbeidshverdagen presset de siste to årene. Vold og trusler fører til ekstra belastning for dere som allerede gjør deres ytterste. I høst inntraff det tragiske som ikke skal skje – vi mistet en kollega som ble drept på jobb, og en annen ble hardt skadet. FO jobber iherdig for at vold og trusler mot sosialarbeidere skal forebygges. Vi er glad ny regjering lover endring. 

Til deg som jobber i barnevernet. Pandemien har ført til at antall bekymringsmeldinger har økt betydelig, og dere har jobbet døgnet rundt for å ivareta barna, med få ressurser. Tusen takk for jobben du har gjort for barnas beste. Nå står en ny barnevernsreform på trappene, og med den kommer ekstra oppgaver til de kommunale kontorene. Vi er positiv til denne, men er usikker på om den er godt nok finansiert. Dette må sikres i årene som kommer.  

Til deg som jobber i tjenester til utviklingshemmede. Tusen takk for du har sørget for trygghet i en uforutsigbar og krevende tid. Den jobben dere har gjort rundt omkring i landets boliger har vært viktig. I år har flere politikere stått på talerstoler og snakket om vernepleiermangel. Dette er et resultat av langsiktig jobbing fra FOs side, med å løfte vernepleiernes kompetanse. Nå håper vi på et løft – slik at dere får større fagfellesskap på jobben, og vi kan få styrket tjenestene med den viktige kompetansen dere har.  

FOere jobber bredt i hele velferdsstaten. Vi skulle gjerne nevnt hver og en av dere. Men til dere alle som har stått opp for trygghet i samtlige helse- og sosialtjenester, tusen takk for innsatsen. Dere har gjennom pandemien vist hva som bor i oss. Det har gjennom krisen blitt tydelig for hele Norge hvor viktig velferdstjenestene virkelig er. De har blitt satt på prøve, men vi har klart oss bedre enn de fleste andre land. Det er mye takket være din innsats. 

Dette året har vi valgt et nytt Storting, og fått en ny regjering. Det gleder oss stort at vi i dag har åtte sosialarbeidere på tinget. Vi ser frem til godt samarbeid med alle våre nye folkevalgte. 

I forbindelse med statsbudsjettet har FO vært mange runder på Stortinget for å løfte de ulike utfordringene i velferdstjenestene. I det endelige budsjettforliket ser vi en mer sosial profil, og tegn på at vi fremover vil ruste opp velferdstjenestene, heller enn å fortsette kutt som vanskeliggjør det viktige arbeidet alle FOs medlemmer bidrar til.  

I året som har gått har FO vært mye i media. Både FO sentralt og tillitsvalgte lokalt har løftet temaene likelønn, helhetlig gjennomgang av Nav, vernepleiermangelen, tillitsreform i offentlig sektor, økt innsats mot vold og trusler, miljøterapeuter i skolen og mye mer. Den økte oppmerksomheten vi har fått om sosialpolitiske saker bærer bud om at tiden vår er nå.

Som medlem bidrar du til styrken i fellesskapet. Takk for at du er medlem i FO!

2021 er i ferd med å ebbe ut. Etter hvert vil julefreden senke seg, og vi skal igjen feire jul og nyttår med sosial avstand. Mange av dere skal jobbe i julen. Vi håper du kan ta en pause innimellom og kjenne på stoltheten over det viktige arbeidet du gjør. Sjelden har velferdsstaten vært viktigere.  

Sammen med resten av FOs medlemmer sikrer du likeverdssamfunnet. Sammen har vi stått opp for trygghet i krisetid. 

I 2022 kan viruset bekjempes. Det er håpet vi kan ta med oss inn i nok en annerledes jul. 

Takk for innsatsen i år. Neste år bretter vi opp ermene igjen. Det trenger landet vårt. 

God jul og godt nytt år! 

Hilsen FOs forbundsledelse 
Mimmi Kvisvik  
Marianne Solberg 
Ole Henrik Kråkenes 
Hanne Glemmestad 
Marit Selfors Isaksen 

FOs forbundsledelse