Her kan du lese FO-ledelsens påskehilsen til medlemmer og tillitsvalgte.


Kjære FO-medlemmer og tillitsvalgte 

Etter to år med pandemi og en stor dugnadsånd for å holde smittetallene under kontroll, kan vi endelig feire tradisjonell påske uten restriksjoner. Likevel fører krigen i Ukraina med seg usikkerhet og utrygghet for millioner av europeere, og økonomiske utfordringer hele kontinentet nå kjenner på.  

Dette gir oss nok et utfordrende lønnsoppgjør. Pandemi, krig, varslede renteøkninger og prisstigning vanskeliggjør det løftet mange har ventet på etter to solidariske og tålmodige pandemi-oppgjør.  

Vi vet at mange av dere har store forventninger etter to magre lønnsoppgjør. Det har vi også. Vi kommer ikke til å godta at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor nok en gang skal bli lønnstaperne sammenlignet med den mannsdominerte private sektor. 

I frontfagsforhandlingene ble det enighet om en ramme på 3,7 %, og med en estimert prisvekst på 3,3 % vil årets ramme sikre økt kjøpekraft. Det er et godt resultat i en ekstraordinær økonomisk situasjon. Vi er også godt fornøyd med at det i frontfagsforhandlingene er kommet med viktige bestemmelser om likelønn og likestilling. 

FO går nå, sammen med de andre forbundene i LO, inn i lønnsforhandlingene med mål om økt kjøpekraft, at kompetanse skal gi uttelling i lønn, og at oppgjøret skal sikre en positiv utvikling for likelønn og en forsvarlig lavlønn. 

Takk for at du er medlem i FO! 


Noen av dere får nå en etterlengtet påskeferie, andre fyller påsketurnuser, jobber på røde dager og sørger for at hjulene i velferdsstaten ikke stopper. Dere møter foreldre og barn som trenger bistand, dere sørger for trygghet for inntekt, dere bistår personer med utviklingshemming, rus og psykiske vansker. Noen av dere står i førstelinja og tar imot flyktninger, og sørger for å gi trygghet til de som har fått alt kjent og kjært revet bort.  

Sammen med resten av FOs medlemmer sikrer du likeverdssamfunnet.  

Tusen takk for jobben du gjør. Det går ikke uten dere. 

Vi i FOs politiske ledelse lover å jobbe hardt for at dere skal få den lønna dere fortjener. Vi skal jobbe dag og natt for at lønna står i stil med innsatsen dere legger ned  for velferdsstaten. 

I mellomtiden ønsker vi deg en god påske! God vakt til deg som skal jobbe og gode feriedager til deg som skal ha fri. Håper vårdagene nå midt i alt som skjer etterhvert blir lysegrønne og håpefulle.  

Påskehilsen fra Mimmi, Marianne, Marit, Ole Henrik og Hanne. 

Signaturer

Se også: Slik kontakter du FO i påsken

Forbundsledelsen i FO ønsker medlemmer og tillitsvalgte god jul