Kjære FO-medlem, kjære tillitsvalgte!

Vi ønsker å rette en stor takk for den innsatsen dere har gjort i det siste. Med dyrtid, voksende forskjeller og økende sosiale problemer er det flere som trenger hjelp og bistand i hverdagen. Dere er de omsorgsfulle ekspertene som utgjør hjertet i velferdsstaten. Tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør.

Noen av dere får nå en etterlengtet ferie. Andre fyller påsketurnuser, jobber rød-dager og sørger for at hjulene i velferdsstaten ikke stopper. 

Til dere som har fri; ta dere en velfortjent ferie.
Til dere som skal jobbe; god vakt og takk for at dere fortsetter å stå opp for trygghet.

Forbundsledelsen i FO ønsker medlemmer og tillitsvalgte god jul

Nå skal vi samle styrke for det som ser ut til å bli et historisk krevende lønnsoppgjør. Ettervirkninger fra pandemien, Russlands invasjon av Ukraina og flere renteøkninger setter mange i en vanskelig økonomisk situasjon. Derfor går FO inn i forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, at sosialarbeidere skal få uttelling for kompetanse og ansvar og at oppgjøret bidrar til likelønn og motvirker lavlønn.

Men alt dette kommer senere! For nå ønsker vi deg en riktig god påske og håper du får en velfortjent pause. Enten du jobber turnus, sitter på fjellet eller har bypåske, håper vi at du finner tid til å kose deg litt ekstra!

Påskehilsen fra Mimmi, Marianne, Marit, Ole Henrik og Hanne. 

Signaturer

SE OGSÅ: Slik kontakter du FO i påsken