FORNØYD: Hanne Glemmestad fra FO er fornøyd med anbefalingene fra ekspertgruppa
FORNØYD: Hanne Glemmestad fra FO er fornøyd med anbefalingene fra ekspertgruppa

Én av ti barn vokser opp i fattigdom. Selv om dette har vært et bredt engasjement i lang tid for å få ned antallet, fortsetter tallet å øke. Derfor nedsatte Regjeringen en egen Ekspertgruppe for barn i fattige familier, for å finne effektive tiltak som gir bedre levekår og livskvalitet for barn og familier i fattigdom og motvirker at fattigdom går i arv.

Tirsdag 17. oktober overleverte det ekspertgruppa sin rapport til Barne- og familieminister Kjersti Toppe. Hanne Glemmestad fra FOs forbundsledelse har vært med i utvalget og bragt inn sosialfaglige perspektiv i arbeidet.

– Det er veldig viktig å få inn sosialfaglige perspektiver i selve prosessen, og ikke bare i høringsrunden etterpå, sier Glemmestad.

Hun mener rapporten, En barndom for livet - Økt tilhørighet, mestring og læring for barn i fattige familier, inneholder effektive tiltak i tråd med mandatet. Se alle nederst i saken.

Solid FO-stempel på rapporten til regjeringen

Ekspertgruppa har samlet seg om to hovedanbefalinger. Det første handler om å øke barnetrygden til kr. 32 000, men å gjøre den til skattbar inntekt for de som tjener mest. På den måten kan man finansiere økningen, samtidig som forslaget fører til en omfordeling og styrking av økonomien for de familiene som trenger det aller mest.

– Dette innebærer en økning på 16.000 for barna over seks år, og på 9000 for barna under seks år. Forslaget vil halvere antall barn som bor i fattige familier, skriver Glemmestad og ekspertgruppa i en kronikk i Dagens Næringsliv.

– Det har vært veldig viktig for oss å påpeke at fattigdom handler om penger inn og penger ut. Man må gjerne styrke tjenestene, gjøre det enklere å gå i barnehagen eller være med på fritidsaktiviteter, men til syvende og sist handler det om penger, sier hun til Fontene.

LES MER: Slik vil FO-Hanne bedre levevilkårene for fattige familier
SE OGSÅ: Glemmestad: – Utanforskap kostar (+)

Videre foreslår regjeringens ekspertgruppe en endret modell for opptak og foreldrebetaling i barnehagen, med mål om å stryke lærings- og utviklingsmulighetene for barn i fattige familier.

Hanne Glemmestad

– Forskning viser at barnehage bidrar til at barn i fattige familier klarer seg bedre i livet. Det å starte tidlig med mestring, læring og utvikling har mye å si for den videre skolegangen, og da er det å komme tidlig i barnehagen særlig viktig for barn i lavinntektsfamilier. Det er også dem som i minst grad går i barnehagen tidlig, sier hun til Dag og Tid.

Enklere hverdag for familiene

For FO har det vært viktig å få inn tiltak som bidrar til en lettere hverdag for barn og familier, og som gjør at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det.

– Det handler blant annet om en egen lovbestemmelse om barnets beste i sosialtjenesteloven, en mer forutsigbar tildeling av bostøtte, systematisk utprøving av miljøterapeuter med sosialfaglig kompetanse i skolen og å satse på utvikling av familiekoordinatorrollen i Nav, sier Glemmestad.

HØR EPISODEN: Sosialarbeiderpodden - Fattigdom i verdens rikeste land (LIVE)

Utvalget anbefaler at bostøtten skal tildeles for seks måneder av gangen, uten avkorting dersom inntektssituasjonen skulle endre seg eller andre ytelser heves.

– I dag utbetales den måned for måned, og det er mange avkortingsregler som gjør at ordningen blir veldig uforutsigbar. Med tildeling for seks måneder om gangen blir det lettere for foreldre å prøve seg i arbeid uten at de trenger å bekymre seg for å miste bostøtten umiddelbart, sier Glemmestad til NTB.

Hun mener at forslaget bidrar til å redusere stress, slik at foreldre kan bruke mer krefter og energi på barna sine.

Ekspertgruppas anbefalinger til tiltak:

Utvalget foreslår flere endringer av dagens kontantytelser og velferdstjenester. Les rapporten: Ekspertgruppa for barn i fattige familier - En barndom for livet (PDF, 7MB)

Endringer i kontantytelser:

  • Økt og skattlagt barnetrygd
  • En mer forutsigbar bostøtte
  • Ivaretakelse av barns behov i arbeids- og velferdsforvaltningen

Endringer i tjenester:

  • Tverrfag kompetanse på helsestasjoner og foreldreveiledning
  • Gi flere mulighet til å delta i barnehagen
  • Helhetlig skoledag og flere miljøterapeuter med sosialfaglig kompetanse
  • Økt deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Familiekoordinatorer i Nav, for å sikre tett og helhetlig oppfølging
  • Flere områdesatsninger i nabolag med familier i lavinntekt

Sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger

FO har bidratt med å innhente og systematisere kunnskap om fattigdom som et sosialt problem. Som støtte til arbeidet i ekspertgruppa har Glemmestad hatt en egen ressursgruppe av FO-medlemmer som til daglig jobber med fattigdom og barnefamilier på ulike måter og innenfor ulike felt.

Rapporten skal nå ut på høring, og FO oppmuntrer alle interessenter, enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner til å delta i høringsrunden. Rapporten skal også inngå i en bebudet stortingsmelding om sosial ulikhet som skal komme i 2025.