Mimmi Kvisvik

Skritt i riktig retning, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik for å innføre gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i barnehagen, men mener inntektsgrunnlaget er satt for lavt. (Foto: Sunniva Roumimper, FO).

Kvisvik berømmer regjeringen for vedtaket. FO har gjentatte ganger spilt inn at barnehagen bør være gratis for alle barn. Barnehagen er med på å gi barn en god start på livet, bidrar til å utjevne forskjeller og gir mulighet til å komme inn med tidlig hjelp der det trengs. Gratis kjernetid fører også til at flere barn med innvandrerbakgrunn benytter seg av barnehagen. Tiltaket er derfor også et viktig bidrag til bedre integrering.

Inntektsgrunnlaget, som er satt til 405 000 kroner, er FO-lederen derimot skuffet over. Dette er altfor lavt. Kvisvik trekker også fram at det i tillegg til inntektsgrunnlag, også bør være andre forhold som må avgjøre om hvorvidt en familie har krav på gratis kjernetid.