Den internasjonale sosialarbeiderdagen

I Norge har vi nettopp lagt bak oss et stortingsvalg og mange engasjerte nye og gamle stortingspolitikere er nå i gang med å utvikle den gode velferdspolitikken de lovte sine innbyggere i valgkampen. For å få til gode velferdstjenester er vi avhengig av dyktige fagfolk.

I år har vi virkelig grunn til å gi disse fagfolkene en ekstra oppmerksomhet. Den verdensomfattende krisen med coronapandemien det siste halvannet året, har satt hele samfunnet på prøve. I kriser er det særlig de som har det vanskelig fra før som får det enda verre.

Barn i krevende omsorgssituasjoner, de som trenger noe ekstra i skolen, ungdommen som mistet læreplassen eller barn og voksne med funksjonsnedsettelser som har blitt isolert på grunn av smittefare. For disse har konsekvensene av nedstengingen og smittevernregler vært store.

Helse og sosialarbeidere jobber hver dag for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som av ulike grunner har det vanskelig. Fagfolk som både sier ifra hvor skoen trykker og som hver dag utfører disse oppgavene. Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet. Ofte med for lite ressurser - som mangel på gode og riktige tiltak eller nok og riktig kvalifisert bemanning. I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.

De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg, NAV - kort sagt de er overalt - og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet til i dag.

Til alle våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk praksis: gratulerer med dagen. Dere har en kompetanse som er uvurderlig for både samfunn og enkeltmennesker. Takk for at dere forteller myndighetene hva som skal til for å bygge gode oppvekstmiljø og takk for at dere sørger for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får hjelpen og tilretteleggingen de trenger. Takk for jobben dere gjør!