Vi i Fellesorganisasjonen (FO) er opptatt av utdanningspolitikk. Hvordan kommer samfunnet vårt til å se ut i fremtiden? Hva tror vi samfunnet kommer til å trenge av barnevernspedagogene, sosionomene og vernepleierne? Hva bør være FOs rolle i den utdanningspolitiske debatten? Hvilke forventninger har medlemmene til FO? Dette er noen av de problemstillingene FO kontinuerlig diskuterer. Nå ønsker vi å høre hva du mener om utdanningen din.

Utdanningspolitikken er et viktig profesjonspolitisk tema som har skapt mye debatt i FO gjennom tidene. Nå har FOs landsstyre vedtatt å nedsette en utdanningspolitisk ressursgruppe som skal være med å utvikle politikken. Gruppas mandat består av følgende hovedpunkter:

  • Hvordan styrke utdanningene innenfor rammen av gjeldende bachelornivå?
  • Hvordan styrke sammenhengen mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet?
  • Hvilke alternative utdanningsmodeller, på bachelor, videreutdanning og masternivå er det mulig å tenke seg?

Gruppen er bedt om å levere en rapport til landsstyremøtet i desember. En viktig del av mandatet til ressursgruppa er å hente inn synspunkter fra ulike deler av organisasjonen. Det er av stor betydning både for FO og ressursgruppas arbeid å få vite mer om hva FOs medlemmer mener om disse spørsmålene.

Undersøkelsen er sendt til deg som er FO-medlem - og barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier. Om du ikke har fått e-post med undersøkelsen kan du gi beskjed til andreas.kikvik@fo.no. Fristen for å svare er 8. oktober.

Illustrasjonsfoto