Har du svart på FOs vernepleierundersøkelsen?
KARTLEGGER: Marit Selfors Isaksen, profesjonsrådsleder for vernepleierne i FO, vil finne ut hvordan FO kan bidra til å gjøre arbeidsplassene til vernepleiere bedre.

FO sendte i begynnelsen av februar ut en undersøkelse via e-post til alle våre yrkesaktive vernepleiermedlemmer. 

Som fagforening og profesjonsforbund er vi opptatt av å bidra til fagutvikling, og utvikling av yrkesidentitet og yrkesrolle hos våre profesjonsutøvere.

Vernepleierens særskilte kunnskap og kompetanse er viktig å fremheve i samarbeid med arbeidsgivere, politikere, utdanningssystem, samarbeidspartnere og andre. Til dette trenger vi oppdatert og god kunnskap om hvor vernepleiere jobber, og hvilke faktorer som påvirker deres valg av arbeidssted.

Les også: Kartlegger for å styrke tjenestene til personer med utviklingshemming.

Vi trenger fortsatt svar fra deg som ikke har svart.

Mangler du e-posten med informasjon om undersøkelsen kan du ta kontakt med Andreas Kikvik på e-post: Andreas@fo.no