Har du tillleggskompetanse? Søk FOs godkjenningsordning. Bilde av kontorpult.
BEVIS: FOs godkjenningsordninger gir deg dokumentasjon på dine kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfeltet ditt.

Tilfredsstiller du kravene for å bli godkjent faglig veileder, dokumentert spesialkompetanse, bli godkjent kliniker eller klinisk spesialist? Da bør du søke FOs godkjenningsordning. 

FO tilbyr til dette gratis til FO-medlemmer. Er du ikke medlem i FO kan du fortsatt søke om godkjenning, men da må du betale et behandlingsgebyr.

Møteplan for høsten:

  • 4. desember: Godkjenningsutvalget for barnevernspedagoger.
  • 3. oktober og 9. desember: Godkjenningsutvalget for sosionomer.
  • 17. oktober: Godkjenningsutvalget for vernepleiere

Har du andre spørsmål, eller ønsker du å søke om godkjenning kan du ta kontakt med FO på kontor@fo.no

Se fullstendige kriterier: FO sine godkjenningsordninger

Husk å søke i god tid i før møtene til Godkjenningsutvalget!